PL EN
EDUCATIONAL DIALOGUE AS A PROPOSITION FOR A TEACHER AND A PUPIL FOR THE JOINT UNDERSTANDING AND COOPERATION
 
More details
Hide details
1
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Wiesława Buczek   

Wiesława Buczek, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Czarnoleska 10, 26-600 Radom, e-mail: wiesiabe@interia.pl, tel. (48) 331-84-46
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):35-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to identify the educational dialogue according to the concept of personal and existential pedagogy of Father Janusz Tarnowski, which can be used as one of many methods of teaching and education in contemporary education. The school, as an institution of educational and educative nature providing education and upbringing, adopts in order to achieve its objectives different methods to encourage the pupils to their personal, mental, emotional and physical development. The process of education from the perspective of dialogue education is the help for pupils in the development of their humanity. Exploration and discovery of the truth about man, the promotion of his dignity as a person and assisting him in the development of humanity, which is nowadays threatened by various postmodern theories, secularization of life, moral relativism, or the negation of all values, is seen as a task for parents and educators. This joint educational work can be accomplished through dialogue as a method of education, for the benefit of teaching practice.
 
REFERENCES (15)
1.
Buczek W. (2006), Dialog w wychowaniu, „Wychowawca” 2006 nr 10, s. 20.
 
2.
Buczek W. (2013), Czy współczesna szkoła wychowuje do dialogu, http://www.pedagogika-dialogu.....
 
3.
Francuz G. (1997), Zajęcia z etyki jako kształtowanie samoświadomości, W: Z. Sareła (red.), Etyka w szkole. Jak nauczać, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, s. 114-120.
 
4.
Gadamer H.G., (1980), Niezdolność do rozmowy, „Znak”, nr 3 (309), (tłum. B. Baran) s. 369-376.
 
5.
Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, s. 443-445.
 
6.
Ostrowska K. (2005), Zachowania agresywne w szkole, Oϐicyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 14-15.
 
7.
Pomykało W. (1996), Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 790.
 
8.
Rylke H., Klimowicz G. (1992), Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa, s. 96-98.
 
9.
Schaller K. (1977), Erziehung, W: Wörterbuch der Pädagogik, Bd. I, Freiburg, s. 248; zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin s. 289.
 
10.
Sławiński S. (2006), Nauczyciel człowiekiem dialogu, Zielona Góra, s. 12-13.
 
11.
Śnieżyński M. (2008), Sztuka dialogu, teoretyczne założenia a szkolna i akademicka rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 13-20.
 
12.
Tarnowski J. Posłuchajcie uczniów, „Gość Niedzielny” nr 46 (2006) s. 20-21.
 
13.
Tarnowski J. (2003), Jak wychowywać? W ogniu pytań, Apostolicum, Ząbki, s. 174-175.
 
14.
Tarnowski J. (1993), Jak wychowywać?, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, s. 79-80.
 
15.
Tarnowski J. (1977), Twórcze perspektywy dialogu wychowawczego, „Chrześcijanin w Świecie” nr 5 (53), s. 104-110.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top