PL EN
ORIGINAL ARTICLE
DIALOGUE-BASED UPBRINGING TOWARDS VALUES IN FAMILY AS HELP IN CREATIVE ENGAGEMENT OF A PERSON ACCORDING TO THE TEACHINGS OF JOHN PAUL II
 
More details
Hide details
1
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001 w Radomiu Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Wiesława Buczek   

Wiesława Buczek, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, e-mail: wiesiabe@interia.pl, tel.: 609 191 025
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):16-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The family is the first and the most important community in which the development of human’s personalities is making. The essential role in the building of the family as a marriage community ecompasses appropiately understood personal dialogue between its members realised in freedom and responsability which in a consequence leads to the engagement in the process of upbringing. The pedagogic concept of one of the representatives of pedagogic idea, the author of the concept of personal-existential pedagogy known as pedagogy of dialogue-father Janusz Tarnowski, forms part of the mainstream of the Christian human’s vision and integral humanism. The upbringing in the teaching of John Paul II thought as is strongly set in the space of universal values of truth, good and beauty to form the pupil’s humanity of which the author of the concept of pedagogy of dialogue writes.
 
REFERENCES (11)
1.
Benedykt XVI (2005), Encyklika „Deus Caritas Est”. http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
2.
Benedykt XVI (2006), Rodzina jest szkołą humanizacji człowieka, Światowe Spotkanie Rodzin, Walencja 2006, http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
3.
Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 3, Lublin-Kielce.
 
4.
Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 1, Lublin-Kielce.
 
5.
Jan Paweł II (1981), Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”.
 
6.
Jan Paweł II (1994), List do Rodzin „Gratissimam sane”. http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
7.
Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
8.
Paweł VI, Ecclesiam suam. http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
9.
Tarnowski J. (1982), Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. ATK, Warszawa.
 
10.
Wilk J. (2002), Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin.
 
11.
Wojtyła K. (2001), Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top