PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE PROCESS OF INCLUSION OF A DISABLED CHILD INTO A FAMILY IN VIEW OF INTERPRETATION OF SOLIDARITY VALUES IN THE PERCEPTION OF JOHN PAUL II
 
 
More details
Hide details
1
Collegium Da Vinci w Poznaniu
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Marcin Białas   

Marcin Białas, Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, e-mail: bialasmarcin@o2.pl, tel.: 608476748
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):23-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The inspiration to write this article became the words of John Paul II cited as a motto, pointing to the value of human and Christian solidarity implantation of a disabled child in the family. The article is an attempt to interpret this thesis. For the purposes of the author to develop solidarity be multifaceted to be seen. It is the cooperation of both parents of a disabled child of God, experienced in religious experiences. And the need to support theological ofiarowywanego them by the pastors. Both its forms contribute to a change of optics parents looking for their child’s disability. Being helpful in overcoming crises, in przepracowywaniu disordered poczuciami hurt, grief, despair, suffering, and other negative emotions experienced. Above this value the human and Christian solidarity is also the same attitude. Understood as solidarity assistance provided for their disabled child, manifesting itself in giving him special care.
 
REFERENCES (19)
1.
Chudy W. (1988a), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 
2.
Chudy W. (1988b), Powołanie Osoby niepełnosprawnej w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 123-149.
 
3.
Jan Paweł II (1986), Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Wyd. „PAX”, Warszawa.
 
4.
Jacyniak A, Płużek Z. (1996), Świat ludzkich kryzysów. Wyd. WAM, Kraków.
 
5.
Jaspers K. (1979), Sytuacje graniczne, W: R. Rrudziński (red.), Jaspers. Wyd. PWN, Warszawa, s. 329.
 
6.
Kałuży A. (2005), Sytuacje graniczne, epizody nuklearne oraz kryzysy jako zjawiska w procesie rozwoju. Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, nr 5, s. 113-129.
 
7.
Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 
8.
Kwieciński Z. (1999), Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 51-77.
 
9.
Levi A. (1968), Religia a życie. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
10.
Muszyńska E. (1999), Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 101-164.
 
11.
Piecuch C. (2007), Doniosłość egzystencjalna i etyczna doświadczenia sytuacji granicznej w ujęciu Karla Jaspersa, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. „Impuls”, Kraków, s. 37-46.
 
12.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, (1995), Wyd. Pallottinum, Poznań – Warszawa.
 
13.
Probucka D. (2007), Wprowadzenie, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. „Impuls” Kraków, s. 9-11.
 
14.
Promieńska H. (2007), O niektórych dylematach naruszania zasad etyki w sytuacjach skrajnie egzystencjalnych, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. „Impuls” Kraków, s. 21-35.
 
15.
Rudziński R. (1978), Jaspers. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
16.
Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie. Wyd. „Dom Słowa Polskiego”, Warszawa.
 
17.
Tatarkiewicz W. (2008), O szczęściu. Wyd. PWN, Warszawa.
 
18.
Unamuno de M. (1984), O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław.
 
19.
Wołosiuk B. (2008), Poradnictwo psychopedagogiczne a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych, W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyd. Zapol, Szczecin, s. 731-738.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top