PL EN
PRESCHOOL TEACHER VERSUS TASKS OF INTEGRATED CHILDREN EDUCATION
 
More details
Hide details
1
Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Lidia Marszałek   

Lidia Marszałek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, e-mail: l.marszałek@pedagogium.pl, tel. (22) 620-76-48
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):20-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Holistic approach to a child, thus perceiving it as not only as a bio-psycho-social whole, but also assigning the appropriate importance to its spirituals sphere, is of unique importance to the process of upbringing and education. The key role in education understood in such way is played by the teacher who, as a professional, is responsible for identifying and pulling out of a child its specific potentials in all development spheres. This manner of “being” a teacher assumes accepting the attitude of particular “attentiveness”, sensitivity, seriousness and reason towards specific features and characteristics of a child at the preschool stage. Such an attitude must be based on respect towards the right of experiencing childhood in its natural shape and specificity-as the period specific for unique spiritual beauty of exiting in its various dimensions.
 
REFERENCES (20)
1.
Assagioli R. (2000), Psychosynthesis. A collection of basic writings, Amherst, Synthesis Center.
 
2.
Białek E. D. (2009), Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
3.
Cudowska A. (2009), Współczesne dzieciństwo w narracji terapeutycznej kultury (po)nowoczesnej, W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Białystok, Wyd. Trans Humana.
 
4.
Gnitecki J. (2001), Wyzwalanie edukacji zintegrowanej w reformowanej szkole, W: Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Moroz H. (red.), Kraków, Oϐicyna Wydawnicza Impuls.
 
5.
Kamiński A. (1948), Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa, Wyd. Nasza Księgarnia.
 
6.
Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków, Wyd. WAM.
 
7.
Karwowska-Struczyk M. (2012), Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Warszawa, Wyd. UW.
 
8.
Krokos J. (1992), Fenomenologia E. Husserla, Aleksandra Pfändera, Maxa Schelera, Warszawa, Katolicka Agencja Wydawnicza.
 
9.
Murzyn A. (2010), Odwaga twórcza jako podstawa wychowania i komunikacji językowej, W: Dziecko w świecie sztuki, Dymara B. (red.), Kraków, Oϐicyna Wydawnicza Impuls.
 
10.
Pasternak W. (1999), Głębia i pewność: o pedagogice teonomicznej u progu trzeciego tysiąclecia, Poznań, Wyd. Naukowe PTP.
 
11.
Pasternak W. (2003), O pedagogice wyższych stanów świadomości, Zielona Góra, Wyd. Naukowe PTP.
 
12.
Proniewski A. (2009), Godność dziecka, W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Białystok, Wyd. Trans Humana.
 
13.
Ruciński S. (1999), Widzieć osobę tak w dziecku jak w każdym innym człowieku, W: Pokój z dziećmi. Pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka, B. Smolińska-Theiss (red.), Warszawa, Wyd. Akademickie Żak.
 
14.
Sawicki M. (1995), Dziecko jest osobą. Szkice z teorii kształcenia i wychowania, Warszawa, Wyd. Naukowe Semper.
 
15.
Sawicki M. (1996), Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa, Wyd. Naukowe Semper.
 
16.
Sawicki M. (2005), Rozważania o szkole, Warszawa, Wyd. KRAM.
 
17.
Socha P. (2000), Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia, W: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, Socha P. (red.), Kraków, Wydawnictwo UJ.
 
18.
Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna – metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków, Wyd. Naukowe UP.
 
19.
Waloszek D. (2009a), Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata, Kraków, Wyd. Naukowe UP.
 
20.
Waloszek D. (2009b), Zawłaszczenie dzieciństwa. XXI wiek. Etiologia zjawiska, W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Białystok, Wyd. Trans Humana.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top