PL EN
REVIEW ARTICLE
PRE-SUICIDAL PREVENTION IN A GLOBAL AND LOCAL DIMENSION – THE OUTLINE OF THE ISSUE
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Joanna Waszczuk   

Joanna Waszczuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: j.waszczuk@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):50-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to a report by the World Health Organization (WHO), every 40 seconds, someone commits suicide in the world, and it is generally a young person entering the world. Suicides should not be regarded as a single act of taking one’s life away, but as an activity involving a series of successive stages that last for years, most of which end in one’s death. Suicide has its origin and a certain duration often leading to death. The goal of pre-suicidal prevention is to stop the process. The pre-eminent pre-suicidal prevention targeted at an individual, his/her immediate social circle mainly at family, school and public opinion aims to equip people with the necessary knowledge and skills to overcome difficulties, make the right choices in life, initiate and strengthen the drivers of development. It seeks to overthrow the myths and create positive attitudes towards the suffering people. The present paper aims at presenting diverse forms of action and multi-level initiatives at the global level by the WHO, the nationwide one through the implementation of the National Health Programme and, at the local level, the local community, school, and family, by reducing the number of suicides. It is not possible to discuss the above-mentioned issue as it is impossible to approximate the long-term preventive work actions by governmental and non-governmental organisations on several pages.
 
REFERENCES (34)
1.
Bałandynowicz, A. (2002). Reakcja społeczeństwa wobec problemu suicydalnego jednostki. W: B. Hołyst, M. Staniaszak i M. Binczycka-Anholcer (red.), Samobójstwo (s. 78). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
2.
Brodniak, W. (2007). Podstawowe problemy prewencji samobójstw dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. W: Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 7-12). Warszawa: Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.
 
3.
Camus, A. (2004). Mit Syzyfa i inne eseje. Warszawa: Muza.
 
4.
Durkheim, E. (2006). Samobójstwo (s. 51). Warszawa: Wydaw. Oficyna Naukowa.
 
5.
Durkheim, E. (2011). Samobójstwo. Studium z socjologii. Warszawa: Wydaw. Oficyna Naukowa.
 
6.
Gmitrowicz, A. (2005). Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. Suicydologia, 1, 72.
 
7.
Grądys, M., Florkowski, A., Górski, H., Kotarba, A., Wawrzyniak, Z. (2002). Zespół presuicydalny w zapobieganiu samobójstwom żołnierzy. Warszawa: PWN.
 
8.
Grzelak, S. (2015). Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych. (s. 43-54). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
9.
Hołyst, B. (1983). Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa: PWN.
 
10.
Hołyst, B. (2002). Suicydologia. Warszawa: PWN.
 
11.
Hołyst, B. (2014). Zagrożenia ładu społecznego. Warszawa. PWN.
 
12.
Hołyst, B., Staniaszak, M., Binczycka-Anholcer, M. (2003). Samobójstwo. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 
13.
Hulten, A. (2000). Suicidal behaviour in children and adolescents in Sweden and some European countries. Epidemiological and clinical aspects. Stockholm: Karolinska Institutet.
 
14.
Jundziłł, E. (2005). Próby samobójcze - odpowiedź młodego pokolenia na trudności w procesie socjalizacji. W: T. Sołtysiak (red.), Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. (s. 75). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 
15.
Kawula, S. (2003). Samobójstwo. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. (s. 590-596). Tom 5. Warszawa.
 
16.
Mental Health – Action Plan 2013-2020. (2016). World Health Organization.
 
17.
Polewska, A. (2005). Ryzyko ponowienia próby samobójczej jako problem diagnostyczny, terapeutyczny i społeczny. Suicydologia, 1, 43-50.
 
18.
Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa. PWN.
 
19.
Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm. (2016). World Health Organization.
 
20.
Preventing suicide. A community engagement toolkit. Pilot version 1.0 (2016). World Health Organization.
 
21.
Preventig suicide: a global imperativ. Key messages. (2014). World Health Organization.
 
22.
Pużyński, S. (1992). Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (zwłaszcza depresje). W: A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. (s. 46-47). Warszawa: PZWL.
 
23.
Ringel, E. (1992). Nerwica a samozniszczenie. Warszawa: PWN.
 
24.
Ringel, E. (1987). Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. Szczecin: Wydawnictwo Glob.
 
25.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. 2011 nr 24 poz.785).
 
26.
Sarzała, D. (2007). Samobójstwo. W: K. Zglejszewski (red.), Człowiek w sieci zniewolonych dróg (s. 249-250). Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.
 
27.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz.1916).
 
28.
http://www.statystyka.policja.... samobojcze/122324,Zamachy-samobojcze-od-2013-roku.html.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top