PL EN
ORIGINAL ARTICLE
RELATIONS BETWEEN CAPITALS: SOCIAL, FAMILY AND GROUPS OF MIGRANTS
 
More details
Hide details
1
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Filia Koszalin
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Waldemar Jaruszewski   

Waldemar Jaruszewski, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Filia Koszalin, ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin, e-mail: jaruszewski@wp.pl, tel. 94 343 10 71
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):19-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The role of social capital increases and has a direct impact on the quality of life of individuals, groups and the society in the modern world. It is a part of the intellectual capital being seen as a basis and a determinant of the high rate of growth, and thus, shortening the development distance to the reference countries. The basis of modern society is high social capital which is the groundwork of its development. The aim of the article is to introduce the concept of social capital and to determine its effect on the unemployment and migration rate in the country. The ϐirst part of the article presents the concept of social capital. In the second part we can ϐind the model and the results of the measurement of social capital in the years 2000-2009 in selected countries. The third part describes the impact of social capital on social relations. In this article the author examines social capital as a whole at the macroeconomic level, without the extensive analysis of its social structure (Lin 2001, p. 33). The adopted research method was the critical analysis of literature (of source materials) and research on the author’s own model of measuring social capital.
 
REFERENCES (29)
1.
Barczykowska A. (2011), Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
2.
Bourdieu P., Wacquant L. (1992), An Invitation to Reϔlexive Sociology. Chicago, University of Chicago Press.
 
3.
Bourdieu P. (1986), The forms of capital, W: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York, s. 241-258.
 
4.
Bourdieu P. (1982), Les rites d’institution. Actes de la recherche en sciences socials, 43: s. 58-63.
 
5.
Coleman J. (1990), Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge.
 
6.
Czaja J. (2012), Realia i Co Dalej...: dwumiesięcznik społeczno-polityczny, 1 (27).
 
7.
Galent M. (2013), Kapitał społeczny polskich migrantów Belgii, czyli jak uniknąć pułapki „podwójnej nieobecności”, W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa. Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 179.
 
8.
Growiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Wydawnictwo SWPS, „Academica”, Warszawa.
 
9.
Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław.
 
10.
Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, W: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Zysk i S-ka, Kraków, s. 169-187.
 
11.
Fukuyama F. (2012), Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej. Wydawnictwo Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 
12.
Jaruszewski W.K. (2013), Teoria i praktyka kapitału intelektualnego w strategii bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin.
 
13.
Klimczak B. (2005), Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, W: H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 58, s. 11-19.
 
14.
Kostro K. (2005), Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 
15.
Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski. Kwartalnik Bellona, nr 2, s. 7-15.
 
16.
Leśniewska M., Okólski M. (2013), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
17.
Leszek Miller w Akademii Obrony (2013), http://polska-zbrojna.pl/home/... dostęp: 23.10.2013.
 
18.
Lin N. (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press.
 
19.
Marczuk K.P. (2012), Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, W: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania. Wydawnictwo Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 26-52.
 
20.
Ośrodek interesów życiowych, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2013 r., nr IPPB4/415. http://www.vademecumpodatnika.... /artykul narzędziowa,467,0,5081,osrodek-interesow-zyciowych.html. dostęp: 23.10.2013.
 
21.
Podgórski R.A. (2006), Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Kompendium wiedzy socjologicznej. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 
22.
Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wydawnictwo Znak, Kraków-Warszawa.
 
23.
Sayad A. (2004), Immigration and “state thought”, W: A. Sayad (ed.), The Suffering of the Immigrant. Polity Press, Cambridge, s. 26-39.
 
24.
Sienkiewicz P. (red.) (2010), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
25.
Sokołowski A., Kurinia S. (1996), Diagnoza i prognoza wydatków wojskowych Polski. Myśl Wojskowa, nr 1, s. 89-104.
 
26.
Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
27.
Szczepański J. (1972), Wybrane pojęcia socjologii. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
28.
Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
29.
Znaniecki F. (1971), Nauki o kulturze. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top