PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
RELACJE MIĘDZY KAPITAŁAMI: SPOŁECZNYM, RODZINNYM I GRUPY MIGRANTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Filia Koszalin
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Jaruszewski   

Waldemar Jaruszewski, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Filia Koszalin, ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin, e-mail: jaruszewski@wp.pl, tel. 94 343 10 71
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):19-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rola kapitału społecznego wzrasta i ma bezpośredni wpływ, na jakość życia jednostek, grup i społeczeństwa we współczesnym świecie. Wchodzi on w skład kapitału intelektualnego i postrzegany jest, jako baza i determinanta wysokiego tempa wzrostu i tym samym skracania dystansu rozwojowego do krajów wzorcowych. Podstawą nowoczesnego społeczeństwa jest wysoki kapitał społeczny stanowiący bazę jego rozwoju. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia kapitału społecznego i określenie jego wpływu na wielkość bezrobocia i wielkość migracji w państwie. W pierwszej części artykułu przedstawiono pojęcie kapitału społecznego. W drugiej opisano model i wyniki pomiaru kapitału społecznego w latach 2000-2009 w wybranych państwach. W trzeciej części opisano wpływ kapitału społecznego na relacje społeczne. W niniejszym artykule autor rozpatruje kapitał społeczny całościowo w skali makroekonomicznej, bez szerokiej analizy jego struktury społecznej (Lin 2001, s. 33). Przyjętą metodą badawczą była krytyczna analiza literatury (materiałów źródłowych) i badania na własnym modelu pomiarowym kapitału społecznego.
 
REFERENCJE (29)
1.
Barczykowska A. (2011), Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 
2.
Bourdieu P., Wacquant L. (1992), An Invitation to Reϔlexive Sociology. Chicago, University of Chicago Press.
 
3.
Bourdieu P. (1986), The forms of capital, W: J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York, s. 241-258.
 
4.
Bourdieu P. (1982), Les rites d’institution. Actes de la recherche en sciences socials, 43: s. 58-63.
 
5.
Coleman J. (1990), Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge.
 
6.
Czaja J. (2012), Realia i Co Dalej...: dwumiesięcznik społeczno-polityczny, 1 (27).
 
7.
Galent M. (2013), Kapitał społeczny polskich migrantów Belgii, czyli jak uniknąć pułapki „podwójnej nieobecności”, W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa. Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 179.
 
8.
Growiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Wydawnictwo SWPS, „Academica”, Warszawa.
 
9.
Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław.
 
10.
Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, W: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Zysk i S-ka, Kraków, s. 169-187.
 
11.
Fukuyama F. (2012), Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej. Wydawnictwo Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 
12.
Jaruszewski W.K. (2013), Teoria i praktyka kapitału intelektualnego w strategii bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin.
 
13.
Klimczak B. (2005), Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, W: H. Januszek (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 58, s. 11-19.
 
14.
Kostro K. (2005), Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 
15.
Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski. Kwartalnik Bellona, nr 2, s. 7-15.
 
16.
Leśniewska M., Okólski M. (2013), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
17.
Leszek Miller w Akademii Obrony (2013), http://polska-zbrojna.pl/home/... dostęp: 23.10.2013.
 
18.
Lin N. (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press.
 
19.
Marczuk K.P. (2012), Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, W: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania. Wydawnictwo Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 26-52.
 
20.
Ośrodek interesów życiowych, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2013 r., nr IPPB4/415. http://www.vademecumpodatnika.... /artykul narzędziowa,467,0,5081,osrodek-interesow-zyciowych.html. dostęp: 23.10.2013.
 
21.
Podgórski R.A. (2006), Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Kompendium wiedzy socjologicznej. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 
22.
Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Wydawnictwo Znak, Kraków-Warszawa.
 
23.
Sayad A. (2004), Immigration and “state thought”, W: A. Sayad (ed.), The Suffering of the Immigrant. Polity Press, Cambridge, s. 26-39.
 
24.
Sienkiewicz P. (red.) (2010), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
25.
Sokołowski A., Kurinia S. (1996), Diagnoza i prognoza wydatków wojskowych Polski. Myśl Wojskowa, nr 1, s. 89-104.
 
26.
Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
27.
Szczepański J. (1972), Wybrane pojęcia socjologii. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
28.
Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
29.
Znaniecki F. (1971), Nauki o kulturze. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top