PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
THE DILEMMA OF SPIRITUAL AND MORAL PERSONAL DEVELOPMENT OF MODERN STUDENT-ATHLETES
 
Więcej
Ukryj
1
Belarusian State University of Physical Culture in Minsk
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Elena Zakolodnaya   

Elena Zakolodnaya, Belarusian State University of Physical Culture in Minsk, 105, Pobeditelei Ave., the Republic of Belarus, Minsk, 220020, e-mail: 707elena@tut.by, phone: +3752506324
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):14–18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W praktyce uprawiania sportu zdarzają się sytuacje, które mogą wywołać nieakceptowane zachowania (grubiaństwo, egoizm, próżność i inne). Obserwacje badawcze pracy trenerów wskazują, iż w procesie treningowym nie poświęca się należytej uwagi planowemu i systematycznemu wychowaniu sportowców. W działaniach proϐilaktycznych w zwalczaniu negatywnych zachowań w sporcie powinno się stosować przede wszystkim duchowo-moralne wychowanie, którego jednym z ważniejszych celów jest pielęgnowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Ponadto, ważnym środkiem wychowawczym jest dokonanie analizy sytuacji pedagogicznych, które mogą być oparte na uniwersalnym przesłaniu wielu utworów literackich. Umiejętność zastosowania w wychowaniu sportowym dydaktycznych funkcji przypowieści może wpłynąć na osiągnięcie większej efektywności w procesach edukacyjno-wychowawczych i treningowych, wypracowanie odporności na niestandardowe sytuacje wychowawcze (często konϐliktowe), które są tak charakterystyczne dla aktywności sportowej i związanych z nią ciągłych przeciążeń i stresów.
 
REFERENCJE (18)
1.
Artamonova E.I., Uzikov N.I. (2005), Spiritual Culture of a Pedagogue. Pedagogical Education and Science, Vol.5, p. 32.
 
2.
Bikmuhametov R.K. (2004), Integration of spiritual and physical education of pedagoguesto-be as part of their personal professional development. thes. PhD in pedagogy: 13.00.01, 13.00.04. Kazan, pp. 23-42.
 
3.
Borytko N.М. (2004), Professional education of university students. Study guide, VGIPK RO, Volgograd.
 
4.
Chernov М.B. (2013), Spirituality and Individual Freedom. Spiritual and Moral Education of the Younger Generation in the Context of Secular and Orthodox Christian Pedagogical Cultural Tradition. In: The collection of scientiϔic works. Baranov A.E. (ed.) “Viart” Publishing House, Tver, pp. 110-113.
 
5.
Haragga V.I. (2007), Religion and Sociology. Study guide for students and postgraduates in humanities. 3rd ed., reworked and revised. INFRA, Moscow.
 
6.
Huseinov А.А. (1988), The Golden Rule of Morality. Moscow.
 
7.
Kobrinsky М.Е. (2010), Spiritual and moral education of future specialists in the ϔield of physical culture. Study guide. Minsk, BSUPC.
 
8.
Krasnikov A.A. (2009), Sports Competition as a Factor in the Formation of Personality. In: Scientiϔic Grounding of Physical Education, Sports Training and Training Specialists in the Field of Physical Education and Sports. Proceedings of the Scientiϐic and Practical Conference (Minsk, April 8-9, 2009). Vol.3. Minsk. pp. 53-57.
 
9.
Latynina J. (2012), The London Olympics. The Most Politically Correct Olympic Games Ever, http://ej.ru/?a=note&id=12165# (accessed: August, 21. 2012).
 
10.
Ponomarchuk V.А. (2002), Motivations’ Transformation. The Materials of the international colloquium. Smolensk, SSPU.
 
11.
Ponomarchuk V.А. (1991), The World of Sport: The View to the Arena. Sociological Studies, Vol.5. pp. 68-75.
 
12.
Ryazanov D.S. (2013), Spiritual and Moral Education and Secular Character of School. Spiritual and Moral Education of the Younger Generation in the Context of Secular and Orthodox Christian Pedagogical Cultural Tradition: The collection of scientiϐic works. Baranov A.E (ed.). “Viart” Publishing House. Tver, pp. 69-73.
 
13.
Stolyarov V., Egorov A. (comp. and ed.) (1997), Spirituality. Sports. Culture. Smolensk Russian Academy of Education; Center of Humanities “SpArt” at RGAFK; Smolensk Olympic Academy. Vol.4, Part II: Projects, Syllabuses, Technologies (Domestic and Foreign Experience). Moscow.
 
14.
The IOC ϔinds the boozy photo sessions of women ice-hockey players outrageous, http://sport.utro.ru/articles/... (accessed: February 26, 2010).
 
15.
Vinnik V.A. (2009), The Subcultural Values of the Institute of Sport in Contemporary Society. Proceedings of the International Colloquium “Methodological Problems in Social and Humanitarian Knowledge: Dialectics and Hermeneutics”, dedicated to the 80th anniversary of D.I. Shirokanova. BSUPC, Minsk.
 
16.
Vinnik V.А. (2005), Civic Society: Values and Ethical Choice. Ideology of modern sport: The materials of the Republican Scientiϔic practical conference. BSUPC, Minsk.
 
17.
Vizitei N.N. (1989), Major Trends Impact of Sport on Personality. Moral Potential of Modern Sports: Proceedings of the 4th All-Union Methodological Seminar (Suzdal, March 10-12, 1988). ANALYTICBOOK. Moscow.
 
18.
Zakolodnaya E.E. (2012), Spiritual and Moral Education of Future Professionals in the Field of Physical Culture and Sports. BSUPC. Minsk.
 
eISSN:2657-9332