PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
Review of the book by Marek M. Kamiński and Ernest Szum "Janosik from Podlasie. Józef Korycki's Private War with Communism"
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
 
 
Submission date: 2019-09-23
 
 
Acceptance date: 2020-01-27
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Mariusz Mazurek   

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):126-131
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Review of the book: Janosik of Podlasie Region. The Private War of Józef Korycki with the Communism by Marek M. Kamiński and Ernest Szum. Material and methods: Review of the book: Janosik of Podlasie Region. The Private War of Józef Korycki with the Communism by Marek M. Kamiński and Ernest Szum. Results: Review of the book: Janosik of Podlasie Region. The Private War of Józef Korycki with the Communism by Marek M. Kamiński and Ernest Szum. Conclusions: Review of the book: Janosik of Podlasie Region. The Private War of Józef Korycki with the Communism by Marek M. Kamiński and Ernest Szum.
 
REFERENCES (7)
1.
Głębski J. (2000). Kryminalista. Gdańsk: L&L.
 
2.
Kamiński M. M. (2004). Games Prisoners Play. The Tragicomic Worlds of Polish Prison, New Jersey: Princeton University Press, Princeton.
 
3.
Kamiński M. M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny obraz polskiego więzienia, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
4.
Kamiński M. M., Nalepa M. A. (2006). Judging transitional justice. A new criterion for evaluating truth revelation procedures. Journal of Conflict Resolution, 50 (3), 383-408.
 
5.
Szum E. (2018). Bez wyroku. Postscriptum do losów Józefa Koryckiego. Radzyński Rocznik Humanistyczny 16 (2), 571-582.
 
6.
Szum E. (2019). Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego. Radzyński Rocznik Humanistyczny 17, 1-12, http://radzynskirocznik.pl/wp-....
 
7.
Szum E. (2013). Wróg publiczny – wrogiem społeczeństwa czy państwa? Józefa Koryckiego wojna z PRL-em. Radzyński Rocznik Humanistyczny 11, 127-141.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top