PL EN
STEPS TAKEN BY WOMEN TOWARDS REFEREEING FOOTBALL GAMES
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Polski Związek Piłki Nożnej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Józef Bergier   

Józef Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: rektorat@pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):175-180
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Refereeing football matches by women has become a new social phenomenon. With an objective of identifying it a survey research was carried out in February 2011 among 63 women from training center involved in refereeing. Research has shown that interest in arbitering occurs mainly at the age of 16-18 years, and the initiators of such an interest are mainly fathers or other members of the family. It should be noted that almost all women refereeing the games have a higher education, mainly in the direction of physical education. An important issue is the very high rate of acceptance of their interests by persons from their immediate environment. The biggest problem at that point at the very start of refereeing is the fear of making a mistake in the match. Almost all of the researched indicated a good environment for learning English.
 
REFERENCES (13)
1.
Bergier J. (1997) The structure of the game in final football matek of women Turning the Olympic games- Atlanta ’96 In: Woman in Sport. University School of Physical Education. Gdańsk.
 
2.
Bergier J. (red.) (2006) Piłka nożna kobiet. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej.
 
3.
Bergier J. (2009) Charakterystyka i analiza gry w piłkę nożną mężczyzn i kobiet. Monografie i Opracowania nr. 6 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 
4.
Bergier J. (2011) O piłce nożnej kobiet w ich opinii. W: Teoria i praktyka piłki nożnej kobiet. red. J. Bergier, A. Soroka. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
5.
Bergier J., Buraczewski T. (2005) Symmetry of shots as an indication of coordinating abilities at World Cup in female football U-19. In: J.Sadowski (ed.). Coordination motor abilities in scientific research. Faculty of Physical Education. Biała Podlaska.
 
6.
Bergier J., Krawczak P. (2007) Zainteresowanie dziewcząt piłką nożną W: Społeczne i kulturowe wartości sportu. red. J. Kosiewicz. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 
7.
Bergier J., Soroka A. (2005a) Analiza akcji bramkowych w II Mistrzostwach Świata kobiet do lat 19 Tajlandia- 2004. W: red. S. Żak, M. Spieszny, T. Klocek. Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i Monografie nr 33. AWF Kraków.
 
8.
Bergier J., Soroka A. (red.) (2011) Teoria i praktyka piłki nożnej kobiet. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
9.
Duda H. (2011) Charakterystyka podań piłkarek nożnych reprezentacji Polski i Holandii w eliminacjach do mistrzostw Europy w roku 2007. W: Teoria i praktyka piłki nożnej. red. J. Bergier, A. Soroka Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
10.
Kubińska Z., Kasprowicz M., Soroka A. (2006) Gra w piłkę nożną kobiet w opinii studentów PWSZ w Białej Podlaskiej. W: Piłka nożna kobiet. red. J. Bergier. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej.
 
11.
Soroka A., Bergier J. (2011 a) Sense of gender identity in women practicing football with consideration of the formation . Polish Journal of Sport and Tourism. Vol. 18. No. 1.
 
12.
Soroka A., Bergier J. (2011 b) Tożsamość płciowa kobiet uprawiających piłkę nożną na przykładzie reprezentacji Polski do lat 19. W: Teoria i praktyka piłki nożnej. red. J. Bergier, A. Soroka. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
13.
Witkowski Z. (2011) Porównanie poziomu wykonania elementów technicznych noga prawą i lewą u piłkarek nożnych z podstawowego i rezerwowego składu reprezentacji Polski U-15. W: Teoria i praktyka piłki nożnej kobiet. red. J. Bergier, A. Soroka. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top