PL EN
DROGA KOBIET DO SĘDZIOWANIA MECZÓW W PIŁCE NOŻNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Polski Związek Piłki Nożnej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Józef Bergier   

Józef Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: rektorat@pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):175-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nowym zjawiskiem społecznym jest sędziowanie spotkań piłki nożnej przez kobiety. Celem jego rozpoznania przeprowadzono w 2011 r badania ankietowe wśród 63 kobiet szkolenia centralnego zajmującym się sędziowaniem. Badania wykazały, że zainteresowanie sędziowaniem pojawia się głownie w wieku 16-18 lat, a inicjatorami tych zainteresowań byli głownie ojcowie lub ktoś inny z rodziny. Podkreślić należy, że niemal wszystkie kobiety sędziujące mecze posiadają studia wyższe, głównie po kierunku wychowanie fizyczne. Ważną kwestią jest bardzo wysoki wskaźnik akceptacji ich zainteresowań przez osoby z najbliższego otoczenia. Największym problemem na który wskazują na początku sędziowania to obawa przed popełnieniem błędu w meczu. Niemal wszystkie wskazały na dobre warunki do nauki języka angielskiego.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bergier J. (1997) The structure of the game in final football matek of women Turning the Olympic games- Atlanta ’96 In: Woman in Sport. University School of Physical Education. Gdańsk.
 
2.
Bergier J. (red.) (2006) Piłka nożna kobiet. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej.
 
3.
Bergier J. (2009) Charakterystyka i analiza gry w piłkę nożną mężczyzn i kobiet. Monografie i Opracowania nr. 6 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 
4.
Bergier J. (2011) O piłce nożnej kobiet w ich opinii. W: Teoria i praktyka piłki nożnej kobiet. red. J. Bergier, A. Soroka. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
5.
Bergier J., Buraczewski T. (2005) Symmetry of shots as an indication of coordinating abilities at World Cup in female football U-19. In: J.Sadowski (ed.). Coordination motor abilities in scientific research. Faculty of Physical Education. Biała Podlaska.
 
6.
Bergier J., Krawczak P. (2007) Zainteresowanie dziewcząt piłką nożną W: Społeczne i kulturowe wartości sportu. red. J. Kosiewicz. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 
7.
Bergier J., Soroka A. (2005a) Analiza akcji bramkowych w II Mistrzostwach Świata kobiet do lat 19 Tajlandia- 2004. W: red. S. Żak, M. Spieszny, T. Klocek. Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i Monografie nr 33. AWF Kraków.
 
8.
Bergier J., Soroka A. (red.) (2011) Teoria i praktyka piłki nożnej kobiet. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
9.
Duda H. (2011) Charakterystyka podań piłkarek nożnych reprezentacji Polski i Holandii w eliminacjach do mistrzostw Europy w roku 2007. W: Teoria i praktyka piłki nożnej. red. J. Bergier, A. Soroka Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
10.
Kubińska Z., Kasprowicz M., Soroka A. (2006) Gra w piłkę nożną kobiet w opinii studentów PWSZ w Białej Podlaskiej. W: Piłka nożna kobiet. red. J. Bergier. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej.
 
11.
Soroka A., Bergier J. (2011 a) Sense of gender identity in women practicing football with consideration of the formation . Polish Journal of Sport and Tourism. Vol. 18. No. 1.
 
12.
Soroka A., Bergier J. (2011 b) Tożsamość płciowa kobiet uprawiających piłkę nożną na przykładzie reprezentacji Polski do lat 19. W: Teoria i praktyka piłki nożnej. red. J. Bergier, A. Soroka. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
13.
Witkowski Z. (2011) Porównanie poziomu wykonania elementów technicznych noga prawą i lewą u piłkarek nożnych z podstawowego i rezerwowego składu reprezentacji Polski U-15. W: Teoria i praktyka piłki nożnej kobiet. red. J. Bergier, A. Soroka. Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top