PL EN
BEZPIECZEŃSTWO EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z POWIATU BIALSKIEGO I MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAPEWNIANE PRZEZ PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ W LATACH 2010-2012
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):181-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest oszacowanie ilości absolwentów z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska kontynuujących naukę w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Efektem prowadzonych analiz jest stwierdzenie, iż Uczelnia zapewnia bezpieczeństwo edukacyjne średnio dla 16,4% ogółu absolwentów z badanego obszaru, co oznacza, że blisko 1/5 absolwentów z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska wybiera PSW do kształcenia na poziomie studiów wyższych I stopnia w trybie stacjonarnym. Analizując wybory absolwentów szkół ponadgimnazjalnych należy zauważyć, iż absolwenci z miasta Biała Podlaska częściej wybierają Uczelnię, niż absolwenci z powiatu bialskiego. PSW w Białej Podlaskiej stanowi ważny ośrodek w zakresie bezpieczeństwa edukacyjnego. Uczelnia odnotowuje corocznie wzrost liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz z powiatu bialskiego, wybierających studia w PSW, wzrost oszacowano na średnim poziomie 18% w analizowanych naborach 2011/2012 oraz 2012/2013. W artykule zaproponowano postulaty mające na celu podniesienie jakości informacji uzyskiwanych w procesie rekrutacyjnym.
 
REFERENCJE (10)
1.
Cieślarczyk M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
2.
Koziej S. (2010), Obronność Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2009. Warszawa, www.koziej.pl (30.06.2013).
 
3.
Kubiak M. (2012), Kulturowe uwarunkowania obronności państwa. Rozprawa naukowa nr 116. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 
4.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska w roku 2010 – część II raportu rocznego (2011). PUP, Biała Podlaska.
 
5.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska w roku 2011 – część II raportu rocznego (2012). PUP, Biała Podlaska.
 
6.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska w roku 2012 – część II raportu rocznego (2013). PUP, Biała Podlaska.
 
7.
Strategia Rozwoju Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na lata 2011-2018.
 
8.
Zając J. (2011), Bezpieczeństwo – aspekty terminologiczne, W: Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, Pawłowski J (red.), Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa.
 
9.
www.bip.pswbp.pl (30.06.2013).
 
10.
www.pswbp.pl (30.06.2013).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top