PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
BEZPIECZEŃSTWO EDUKACYJNE STUDENTÓW PSW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel. 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):71-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na kreowanie bezpieczeństwa edukacyjnego wpływa szereg czynników. Ze strony studenta jest to: podjęcie decyzji o kontynuacji nauki oraz dokonanie wyboru uczelni i kierunku studiów. Z kolei uczelnia tworzy ofertę edukacyjną, dystrybuuje informacje do odbiorców. W artykule przedstawiono działania Uczelni, z uwzględnieniem podziału na wydziały, skierowane na zaspokojenie potrzeb kandydatów na studia, a w konsekwencji studentów. Przedsięwzięcia te stają się szansą dla studentów na zgłaszanie zapotrzebowania na uzyskanie kompetencji w trakcie studiów czy realizacji oczekiwań edukacyjnych. Efektem tego jest posiadanie informacji w zakresie budowania oferty edukacyjnej skierowanej do skoncentrowanego grona odbiorców, z szansą sukcesu w rekrutacji. Badanie zrealizowano na grupie 710 studentów. W wyniku przeprowadzonych analiz zbudowano wydziałowy profil studenta.
 
REFERENCJE (13)
1.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
2.
Gołębiowski B. (1977), Dynamika aspiracji. KiW, Warszawa.
 
3.
Karwacka D. (2014), Bezpieczeństwo społeczne Studentów PSW w Białej Podlaskiej w kontekście realizacji zajęć dodatkowych. W: M. Kubiak, A. Smarzewska (red.), Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska, s. 94-109.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 70 ust. 1 zd. 2, Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483).
 
5.
Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
6.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, 2 (VII), s. 163–174.
 
7.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2014), Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej. Kwartalnik Bellona, nr 4, s. 175–185.
 
8.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2014), Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Rozprawy Społeczne, 4 (VIII), s. 43–49.
 
9.
Suchodolski B. (1962), przew. kom. red., Wielka encyklopedia powszechna. PWN.
 
10.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 nr 164 poz.1365 z późn.zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 15 ust. 1, Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
12.
Wróblewska W. (2001), Aspiracje edukacyjne studentów. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 
13.
Załącznik 4 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zatwierdzonego Uchwałą nr 14/2012 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.03.2012 roku; uchwały zmieniające: Uchwała Senatu nr 99/2013 z dnia 29.11.2013 roku, Uchwała Senatu nr 5/2014 z dnia 24.01.2014 r. oraz Uchwała Senatu nr 53/2014 z dnia 27.06.2014 r.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top