PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PSW STUDENTS’ SAFETY EDUCATION
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel. 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):71-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A number of factors affect the educational safety creation. On the part of the student is: the decision to continue their education and to choose the university and the faculty. The university creates educational offer, distributes information to the public. The article presents the activities of the university, including the division into departments, aimed at meeting the needs of candidates, and consequently students. These projects are an opportunity for students to gain nominations competence during the study and implementation of educational expectations. The effect of this is to have information on building educational offer addressed to the concentrated audience, with the chance of success in recruiting. The study was carried out on a group of 710 students. As a result of analysis of the profile of the student’s department was built
 
REFERENCES (13)
1.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
2.
Gołębiowski B. (1977), Dynamika aspiracji. KiW, Warszawa.
 
3.
Karwacka D. (2014), Bezpieczeństwo społeczne Studentów PSW w Białej Podlaskiej w kontekście realizacji zajęć dodatkowych. W: M. Kubiak, A. Smarzewska (red.), Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska, s. 94-109.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 70 ust. 1 zd. 2, Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483).
 
5.
Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
6.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, 2 (VII), s. 163–174.
 
7.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2014), Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej. Kwartalnik Bellona, nr 4, s. 175–185.
 
8.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2014), Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Rozprawy Społeczne, 4 (VIII), s. 43–49.
 
9.
Suchodolski B. (1962), przew. kom. red., Wielka encyklopedia powszechna. PWN.
 
10.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 nr 164 poz.1365 z późn.zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 15 ust. 1, Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
12.
Wróblewska W. (2001), Aspiracje edukacyjne studentów. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 
13.
Załącznik 4 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zatwierdzonego Uchwałą nr 14/2012 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.03.2012 roku; uchwały zmieniające: Uchwała Senatu nr 99/2013 z dnia 29.11.2013 roku, Uchwała Senatu nr 5/2014 z dnia 24.01.2014 r. oraz Uchwała Senatu nr 53/2014 z dnia 27.06.2014 r.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top