PL EN
ORIGINAL ARTICLE
EDUCATIONAL CHOICES OF STUDENTS OF POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIAŁA PODLASKA IN THE CONTEXT OF SOCIAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel.: 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):54-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of providing social security is creating conditions for development and enabling participation in social life. With regard to the field of social security in higher education, the following research concerns the educational choices of students and their level of satisfaction with their educational needs and development. The article attempts at obtaining information about expectations and motives for choice of the university with a view to providing the available courses and appropriate conditions for studying as well as a suitable educational offer. The conducted analyses were related to the chosen field of study in order to find out diversified replies from 576 respondents in the indicated subject of research. Essential statistical correlations were obtained concerning students’ future plans, i.e. reasons of undertaking studies, as well as motives for choosing the university. The final objective of the paper is to formulate expectations on the part of prospective students so that the educational process in the university is improved.
 
REFERENCES (26)
1.
Alves H., Raposo M. (2007), Conceptual model of student satisfaction in higher education. Total Quality Management, 18(5), s. 571–588.
 
2.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
3.
Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
4.
Browne B. A., Kaldenberg D. O., Browne W. G., Brown D. J. (1998), Student as customer: Factors affecting satisfaction and assessments of institutional quality. Journal of Marketing for Higher Education, 8(3), s. 1–14.
 
5.
Buckley P. G., Mahaffey T., Turner R. E. (1996), Educational choices of adult learners. Journal of Marketing for Higher Education, 7(3), s. 1–15.
 
6.
Chapman R. G. (1996), Auditing Educational Program Performance: A Multi-Stage Analysis of Current Student Satisfaction. Journal of Marketing for Higher Education, 7(3), s. 17–37.
 
7.
De Brouwer P. J. S. (2009), Maslovian portfolio theory, an alternative formulation of the Behavioral Portfolio Theory. Journal of Assets Management, vol. 9, nr 6, s. 359–365.
 
8.
Elliott K. M., Healy M. A. (2001), Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), s. 1–11.
 
9.
Fitz-en J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
10.
Inchauste M. G. (2000), Educational choices and educational constraints: evidence from Bolivia. International Monetary Fund., Nr 0-42.
 
11.
Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, nr 1/2011, s. 1–7.
 
12.
Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 
13.
Mai L. W. (2005), A comparative study between UK and US: The student satisfaction in higher education and its influential factors. Journal of Marketing Management, 21(7-8), s. 859–878.
 
14.
Thi Ngoc Dao M., Thorpe A. (2015), What factors influence Vietnamese students’ choice of university?. International Journal of Educational Management, Vol. 29 Iss. 5, s. 666–681.
 
15.
Maslow A. H. (1990), Motywacja i osobowość. PAX, Warszawa, s. 72–92.
 
16.
Moosmayer D. C., Siems F. U. (2012), Values education and student satisfaction: German business students’ perceptions of universities’ value influences. Journal of Marketing for Higher Education, 22(2), s. 257–272.
 
17.
Roos J., Roos G., Dragonetti N. C. (1997), Intellectual Capital – Navigating in the New Business Landscape. Macmillian Press.
 
18.
Schertzer C. B., Schertzer S. M. (2004), Student satisfaction and retention: A conceptual model. Journal of Marketing for Higher Education, 14(1), s. 79–91.
 
19.
Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
20.
Smarzewska A., Melaniuk E., Szepeluk A. (2015), Bezpieczeństwo edukacyjne w ocenie absolwentów. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4, s. 133– 142.
 
21.
Smarzewska A. (2015), Analiza preferencji wyboru uczelni oraz kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe przez studentów I roku studiów stacjonarnych jako efekt zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa edukacyjnego, W: A. Polak, K. Krakowski (red.), Obronność jako dyscyplina naukowa. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 210–218.
 
22.
Smarzewska A., Melaniuk E., Szepeluk A., Dymicka A. (2015), Bezpieczeństwo edukacyjne studentów PSW. Rozprawy Społeczne, t. 9, nr 2, s. 71–80.
 
23.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, t. 7, nr 2, s. 181–192.
 
24.
Wiers-Jenssen J., Stensaker B. R., Grogaard J. B. (2002), Student satisfaction: Towards an empirical deconstruction of the concept. Quality in higher education, 8(2), s. 183–195.
 
25.
Wilkinson J. W., Mahara A., Quester P. G. (1996), Asian students: their experiences and perceptions of Australian universities. Journal of Marketing for Higher Education, 7(3), s. 65–80.
 
26.
Uchwała nr 87/2015 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Załącznik 33.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top