PL EN
ORIGINAL ARTICLE
KNOWLEDGE AMONG PRISONERS IN THE DETENTION WARD IN PIOTRKÓW TRYBUNALSKI CONCERNING INSTITUTIONS AND FORMS OF PENITENTIARY REHABILITATION AND POST-PENITENTIARY ASSISTANCE
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Paulina Wolińska   

Paulina Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: paulinabobrek@gmail.com, tel.: 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):64-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Persons serving imprisonment penalties are often perceived by the society as having various disorders, which can lead to fear of such people. The convicts are seen as persons who do not accept the generally accepted axiological categories and as a threat to the social order. Therefore, it is so important that, during the time of imprisonment, the process of rehabilitation becomes efficient to allow inmates to return to the normal life on leaving prison. The purpose of the following article is to present the findings concerning the prisoners of the Detention Ward in Piotrków Trybunalski and forms of their penitential rehabilitation. The primary source of information that enabled the preparation of the paper are the data obtained from in-depth interviews with prisoners. The paper discusses the issue from a psychosocial perspective.
 
REFERENCES (19)
1.
Ciosek M. (2001), Psychologia sądowa i penitencjarna. Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa.
 
2.
Dziedzic K. (2009), Społeczne uwarunkowania udziału społeczeństwa w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej, W: A. Jaworska (red.), Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Wyd. IMPULS, Kraków, s. 96-114.
 
3.
Gawrosiński P., Areszt Śledczy Piotrków Trybunalski. 210 lat tradycji, [b. m. i r. w.], s. 1-16.
 
4.
Kalinowski M. (2008), Struktura procesu resocjalizacji, W: B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
Machel H. (2006), Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno–pedagogiczne. Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
6.
Marek A. (1990), Rola kary pozbawienia wolności na tle tendencji iw polityce kryminalnej, W: A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1988. Wyd. Prawnicze, Warszawa, s. 224-232.
 
7.
Pawela S. (1997), Resocjalizacja recydywistów w systemie nadzoru ochronnego. Wyd. Prawnicze, Warszawa.
 
8.
Piasecki S. (2002), Pomoc postpenitencjarna w systemie walki z przestępczością, W: J. Woźniak (red.), Duszpasterstwo więzienne w III Rzeczpospolitej. Wyd. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków, s. 116-128.
 
9.
Sikora J. (1978), Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych. Wyd. PWN Warszawa.
 
10.
Skura J. (2009), Pomoc postpenitencjarna w kontekście przygotowania skazanych do życia w warunkach wolnościowych, W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 268-278.
 
11.
Stępniak P. (2001), Pomiędzy resocjalizacją a pomocą socjalną. Dylematy współczesnej penitencjarystyki, W: W. Ambroziak, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania. Wyd. UAM, CZSW, COSSW, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001, s. 75-84.
 
12.
Wierzbicki P, (1966), Opieka postpenitencjarna w Polsce, Wyd. Prawnicze, Warszawa.
 
13.
Joanna Szczepańska, Dzieciobójca z Piotrkowa nadal niebezpieczny, w: http://www.epiotrkow.pl, (data dostępu: 11.02.2013).
 
14.
Minęła dwudziesta - seryjni mordercy na wolności, w: http://www.youtube.com, (data dostępu: 26.01.2013).
 
15.
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, http://jakdochodzicpraw.zbpo.o..., (data dostępu: 08.02.2013).
 
16.
Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne, http://wup-krakow.pl, (data dostępu: 13.02.2013).
 
17.
Ustawa o pomocy społecznej, w: http://prawo.legeo.pl/, (data dostępu: 15.02.2016).
 
18.
Areszt Śledczy i Deportacyjny w Piotrkowie Trybunalskim, http://wikimapia.org(data dostępu: 10.10.2012).
 
19.
Biuletyn Areszt Śledczy Piotrków Trybunalski, w: http://www.bip.sw.gov.pl, (dane z dn. 10.10.2012).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top