PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Influence of age on life quality in women after mastectomy
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2022-05-16
 
 
Final revision date: 2022-06-22
 
 
Acceptance date: 2022-06-29
 
 
Publication date: 2022-08-30
 
 
Corresponding author
Dorota Bylina   

Katedra Nauk Przyrodniczych, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademicka 2, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):205-221
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: We aimed to define the correlation between life quality in women after mastectomy and their age. Material and methods: We employed QLQ-C30 questionnaire to survey 100 post-mastectomy females, 62 of whom belonged to the Amazons club. Results: Mastectomy affects life quality of females in all domains, social and professional life included. We proved correlations between constituents of life quality and age of women after ma-stectomy, most of which significantly affect life quality of women with age. Conclusions: Women after mastectomy hold unique experiences of surviving breast cancer, which hugely affects their lives, particularly the domains of everyday family chores, contact with other peo-ple and possibilities of pursuing a professional career. Age significantly influenced those parameters in our respondents.
 
REFERENCES (24)
1.
Budny A., Starosławska E., Budny B., Wójcik R., Hys M., Kozłowski P., Budny W., Brodzik A., Burdan F. (2019). Epidemiology and diagnosis of breast cancer. Polski Merkur Lek., Vol.46(275), 195-204. https://medpress.com.pl/shop/i....
 
2.
De Walden-Gałuszko K., Ciałkowska-Rysz A. (2015). Medycyna paliatywna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa https://doci.pl/Drakota/k-de-w....
 
3.
Didkowska J., Wojciechowska U. (2013). Nowotwory piersi w Polsce i Europie - populacyjny punkt widzenia [Breast cancer in Poland and Europe — population and statistics]. NOWOTWORY Journal of Oncology, Vol.63, 111–118. https://www.researchgate.net/p....
 
4.
Global Cancer Obserwatory https://gco.iarc.fr/ data pobrania 15.05.2022.
 
5.
Janssens J., Vandeloo M. (2009). Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki związane z wiekiem i stylem życia. Nowotwory, Vol.53, 159-167. https://journals.viamedica.pl/....
 
6.
Konieczny M. (2022). Quality of life of women after mastectomy. Journal of Education, Health and Sport, Vol.12(1), 21-33. https://apcz.umk.pl/JEHS/artic... DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEH....
 
7.
Kulesza-Brończyk B., Terlikowski R., Dobrzycka B., Filipowska J., Półjanowicz W., Lejmanowicz K., Terlikowski SJ. (2009). Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka. Zdrowie Publiczne, Vol.119, 293–297. https://journals.viamedica.pl/....
 
8.
Machnik- Czerwik A. (2010). Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej, a jakość życia chorych onkologicznie. Psychoonkologia, Vol.2, 55-59. https://www.termedia.pl/Funkcj....
 
9.
Mazur-Roszak M. (2012). Obustronny rak piersi – wybrane elementy charakterystyki immunohistochemicznej i molekularnej. Rozprawa doktorska https://www.wbc.poznan.pl/Cont....
 
10.
Milik A. (2013). Przystosowanie się do choroby u kobiet z nowotworem piersi przed mastektomią i po niej oraz przed zabiegiem oszczędzającym i po tym zabiegu. Psychoonkologia, Vol. 2, 50-55. https://www.termedia.pl/Przyst....
 
11.
Mokhatri-Hesari P., Montazeri A. (2020). Health-related quality of life in breast cancer patients: review of reviews from 2008 to 2018. Health Qual Life Outcomes, Vol. 18, 338. https://doi.org/10.1186/s12955....
 
12.
Musiał Z., Sendecka W., Zalewska-Puchała J. (2013). Jakość życia po mastektomii, Problemy Pielęgniarstwa, Vol.21(1), 38-46. https://www.termedia.pl/Jakosc....
 
13.
Muzzatti B., Bomben F., Flaiban C., Piccinin M., Annunziata M.A. (2020). Quality of life and psychological distress during cancer: A prospective observational study involving young breast cancer female patients. BMC Cancer, Vol 20(1) [758] https://doi.org/10.1186/s12885...- 07272-8.
 
14.
Nahleh Z.A., Dwivedi A., Khang T. (2016). Decreased health related quality of life among hispanic breast cancer survivors. Women’s Health., Vol. 2(1), 22-29.
 
16.
Paluch-Shimon S., Cardoso F., Sessa C. (2016). ESMO Guidelines Committee. Prevention and screening in BRCA mutationcarriers and otherbreast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for cancer prevention and screening. Ann Oncol., Vol.27,103-110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go... DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
17.
Pawlik M., Kaczmarek-Borowska B. (2013). Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii, Wydawnictwo UR, Rzeszów, Vol.2, 203-211. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
18.
Rocławska A. R. (2015). Ocena jakości życia kobiet po mastektomii. Psychoonkologia, Vol.3, 116–124. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
19.
Schipper H. (1990). Quality of Life: Principles of the Clinical Paradigm. J Psychosocial Oncology, Vol.8, 171-185. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
20.
Shouman A.E., Abou E.N., Gado N., Mahmoud A., Goda I. (2016). Quality of life in breast cancer sufferers. Int J Health Care Qual Assure, Vol. 29, 721-732. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
21.
Stępień R. (2007). Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi – mastektomii. Probl Piel., Vol.15, 20-25. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
22.
Tasiemski T. (2009). Jakość życia kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, Vol.17(4), 48-58. DOI: 10.1093/rok/mdw327.
 
23.
Yfantis A., Intas G., Tolia M., Nikolaou M., Tsoukalas N., Lymperi M., Kyrgias G., Zografos G., Kontos M. (2018). Health-related quality of life of young women with breast cancer. Review of the literature. J BUON, Vol. 23,1–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p....
 
24.
Zawisza K., Tobiasz-Adamczyk B., Nowak W. (2010). Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny jakości życia EORTC QLQ C30 oraz jego modułu dotyczącego pacjentek z nowotworami piersi (EORTC QLQ BR23). Ginekologia i Położnictwo, Vol 81, 262-267. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ha....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top