PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
TADEUSZ PILCH, TOMASZ SOSNOWSKI „HUMAN THREATS AND IDEA OF CIVILIAN JUSTICE” ACADEMIC PUBLISHER „ŻAK” WARSAW 2013, 444 PAGES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska   

Marzena Ruszkowska, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II, ul Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: r-ska.marzena@wp.pl, tel (83) 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):51-52
 
 
REFERENCES (2)
1.
Pilch T. (2013), Wprowadzenie, w: (red.) T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s.9-26.
 
2.
Theiss W. (2013), O zjazdach pedagogów społecznych, w: (red.) T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 27-37.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top