PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE ASSESSMENT OF TERRORIST THREATS AND THEIR INFLUENCE ON THE POLISH SECURITY
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Dorota Karwacka   

Dorota Karwacka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: d.karwacka@pswbp.pl tel. (83) 344-99-60
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):42-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Among the specific issues affecting the Polish terrorist threats, the following ought to be included: membership in NATO structures, the EU, the participation in peace-keeping and stabilization operations in the framework of the alliance with the United States, threats of terrorist hijacking of Polish citizens residing outside the country, as well as attacks within the territory of the Republic of Poland on the citizens of other countries. Threats of terrorist attacks can also generate interpenetration of activities of terrorist organizations and organized crime groups in Poland (arms trafficking, human trafficking, drug trafficking), which is a result of the geographical location of Poland. Due to the high media presence and social interest, the organization of mass events of high rank may contribute to an increased risk of terrorist acts. The development of modern technology carries the risk of the use of weapons of mass destruction (WMD) or a threat for the systems of critical infrastructure by attacks of cyber-terrorists, which makes it necessary for the adequate organs and institutions to take the appropriate actions aimed at their prevention and proper preparation of a response to and recovery from potential attacks in the event of their occurrence. Threats to the Polish security should be seen both from international terrorism perspective, as well as from the perspective of unstable political, economic and social situation of its closest neighbors (Belarus, Ukraine, Russia).
 
REFERENCES (49)
1.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), BBN, Warszawa.
 
2.
Gawliczek P., Pawłowski J. (2003), Zagrożenia asymetryczne, AON, Warszawa.
 
3.
Godlewski R. (2013), Przerzucali imigrantów na zachód Europy, Słowo Podlasia, Nr 49, str.1.
 
4.
Izak K. (2011), Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nr 5/11, str.116-148 (w przypadku artykułów z czasopism trzeba podać strony oddo, na których występuje cały artykuł).
 
5.
Koziej S. (2006), Koncepcja działań prewencyjnych w globalnej strategii bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 3, Warszawa, str. 66-91.
 
6.
Lasota M. (2012), Czynniki motywujące sprawców samobójczych ataków terrorystycznych, Zeszyty Naukowe WZiD, Kwartalnik Obronność Nr. 1, Warszawa, str.125-134.
 
7.
Uchwała Nr 67 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022, Monitor Polski z dn.16.0.2013r. , poz. 377.
 
8.
Pytko K. (2011), Bombą w płot, Focus Historia, Nr 9, str.28 - 33.
 
9.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. (2013), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 
10.
Raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie przygotowania i zapewnienia bezpiecznego przebiegu Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 zrealizowane w obszarze zarządzania kryzysowego (2012), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa.
 
11.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2007), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
12.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 , przyjęta uchwałą Rady Ministrów dn. 09.04.2013 r., MON, Warszawa.
 
13.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 3 pkt. 2.
 
14.
Sobolewski G. (2001), Zagrożenia kryzysowe, AON, Warszawa.
 
15.
Witczak M., Osiński A. (2007), Obrót materiałami nuklearnymi i radioaktywnymi, Kwartalnik Bellona, nr 1, Warszawa, str.172-178.
 
16.
Witkowski I. (2005), Al Kaida teraz Polska!, WIS2, Warszawa.
 
17.
Wołejszo J., Jakubczak R. (2013), Obronność teoria i praktyka, Bellona, Warszawa.
 
18.
Wrzosek M. (2012), Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń, AON, Warszawa.
 
19.
Wrzosek M. (2013), Zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Teoria i praktyka, Kwartalnik Bellona, nr 2.
 
20.
Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2012 r.
 
21.
http://www.pmedia.pl/showludzi..., (dostęp: 08.04.2009 r.).
 
22.
www.euroislam.pl/index.php/2010/12obama-chce-wspierac-brytyjskich-muzulmanow (dostęp 21.01.2012 r.).
 
23.
http://polish.ruvr.ru/2013_01_... ( dostęp 19.03.2013 r.).
 
25.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,24..., (dostęp 21.10.2013 r.).
 
26.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,24..., ( dostęp 21.10.2013 r.).
 
27.
http://www.stosunkimiedzynarod..., (dostęp 21.10.2013 r.).
 
28.
http://wpolityce.pl/wydarzenia...,( dostęp 03.11.2013 r.).
 
29.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi...,( dostęp 04.11.2013 r.).
 
30.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi..., ( dostęp 04.11.2013 r.).
 
31.
www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/3986796/terroryzm, ( dostęp 09.11.2013 r.).
 
32.
http://www.udsc.gov.pl/, ( dostęp 10.11.2013 r.).
 
33.
http://gazeta.pl, Pakistan: Nie chcą wymiany talibów za Polaka, (dostęp 06.12.2013 r.).
 
34.
http://energetyka.wnp.pl/polic..., ( dostęp 08.12.2013 r.).
 
35.
http://www.irekw.internetdsl.p..., ( dostęp 10.12.2013 r.).
 
36.
 
37.
http://www.newsweek.pl/marcin-..., (dostęp 12.12.2013 r.).
 
39.
 
40.
http://www.lex.pl/czytaj/-/art..., (dostęp 12.12.2013 r.).
 
41.
20.http://www.wprost.pl/ar/58503/... ( dostęp 13.12.2013 r.).
 
42.
 
43.
http://lo.tarnobrzeg.pl/lesser... ( dostęp 13.12.2013 r.).
 
44.
ht t p://w y borc z a .pl/1,75477,134545, Korea_Polnocna_ _18_oficjalnych_fryzur.html (dostęp 18.12.2013 r.).
 
45.
 
46.
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s... ( dostęp 14.02.2014 r.).
 
47.
 
48.
 
49.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top