PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH I ICH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO POLSKI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Karwacka   

Dorota Karwacka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: d.karwacka@pswbp.pl tel. (83) 344-99-60
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):42-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wśród szczególnych kwestii mających wpływ na zagrożenia terrorystyczne Polski należy wymienić: przynależność do struktur NATO, UE, udział w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych w sojuszu z USA, zagrożenia porwaniami przez terrorystów obywateli RP przebywających poza granicami kraju, a także ataki na terenie RP na obywateli innych krajów. Zagrożenia zamachami terrorystycznymi generować może także przenikanie się działalności organizacji terrorystycznych i zorganizowanych grup przestępczych w Polsce (handel bronią, handel ludźmi, handel narkotykami), co wynika z geograficznego położenia Polski. Z uwagi na wysoką medialność i zainteresowanie społeczne, organizacja imprez masowych wysokiej rangi także może przyczynić się do zwiększenia zagrożenia terrorystycznego. Rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą ryzyko użycia broni masowego rażenia (BMR), czy zagrożenia systemów obiektów infrastruktury krytycznej atakami cyberterrorystycznymi, co powoduje konieczność podejmowania przez właściwe służby i instytucje działań ukierunkowanych na ich zapobieganie i właściwe przygotowanie do reagowania i usuwania skutków w przypadku ewentualnych zamachów. Zagrożeń bezpieczeństwa Polski należy upatrywać zarówno ze strony międzynarodowego terroryzmu, jak i ze strony niestabilnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej najbliższych jej sąsiadów (Białoruś, Ukraina, Rosja).
 
REFERENCJE (49)
1.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), BBN, Warszawa.
 
2.
Gawliczek P., Pawłowski J. (2003), Zagrożenia asymetryczne, AON, Warszawa.
 
3.
Godlewski R. (2013), Przerzucali imigrantów na zachód Europy, Słowo Podlasia, Nr 49, str.1.
 
4.
Izak K. (2011), Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nr 5/11, str.116-148 (w przypadku artykułów z czasopism trzeba podać strony oddo, na których występuje cały artykuł).
 
5.
Koziej S. (2006), Koncepcja działań prewencyjnych w globalnej strategii bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 3, Warszawa, str. 66-91.
 
6.
Lasota M. (2012), Czynniki motywujące sprawców samobójczych ataków terrorystycznych, Zeszyty Naukowe WZiD, Kwartalnik Obronność Nr. 1, Warszawa, str.125-134.
 
7.
Uchwała Nr 67 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022, Monitor Polski z dn.16.0.2013r. , poz. 377.
 
8.
Pytko K. (2011), Bombą w płot, Focus Historia, Nr 9, str.28 - 33.
 
9.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. (2013), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 
10.
Raport Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie przygotowania i zapewnienia bezpiecznego przebiegu Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 zrealizowane w obszarze zarządzania kryzysowego (2012), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa.
 
11.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2007), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
12.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 , przyjęta uchwałą Rady Ministrów dn. 09.04.2013 r., MON, Warszawa.
 
13.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 3 pkt. 2.
 
14.
Sobolewski G. (2001), Zagrożenia kryzysowe, AON, Warszawa.
 
15.
Witczak M., Osiński A. (2007), Obrót materiałami nuklearnymi i radioaktywnymi, Kwartalnik Bellona, nr 1, Warszawa, str.172-178.
 
16.
Witkowski I. (2005), Al Kaida teraz Polska!, WIS2, Warszawa.
 
17.
Wołejszo J., Jakubczak R. (2013), Obronność teoria i praktyka, Bellona, Warszawa.
 
18.
Wrzosek M. (2012), Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń, AON, Warszawa.
 
19.
Wrzosek M. (2013), Zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Teoria i praktyka, Kwartalnik Bellona, nr 2.
 
20.
Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2012 r.
 
21.
http://www.pmedia.pl/showludzi..., (dostęp: 08.04.2009 r.).
 
22.
www.euroislam.pl/index.php/2010/12obama-chce-wspierac-brytyjskich-muzulmanow (dostęp 21.01.2012 r.).
 
23.
http://polish.ruvr.ru/2013_01_... ( dostęp 19.03.2013 r.).
 
25.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,24..., (dostęp 21.10.2013 r.).
 
26.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,24..., ( dostęp 21.10.2013 r.).
 
27.
http://www.stosunkimiedzynarod..., (dostęp 21.10.2013 r.).
 
28.
http://wpolityce.pl/wydarzenia...,( dostęp 03.11.2013 r.).
 
29.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi...,( dostęp 04.11.2013 r.).
 
30.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wi..., ( dostęp 04.11.2013 r.).
 
31.
www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/3986796/terroryzm, ( dostęp 09.11.2013 r.).
 
32.
http://www.udsc.gov.pl/, ( dostęp 10.11.2013 r.).
 
33.
http://gazeta.pl, Pakistan: Nie chcą wymiany talibów za Polaka, (dostęp 06.12.2013 r.).
 
34.
http://energetyka.wnp.pl/polic..., ( dostęp 08.12.2013 r.).
 
35.
http://www.irekw.internetdsl.p..., ( dostęp 10.12.2013 r.).
 
36.
 
37.
http://www.newsweek.pl/marcin-..., (dostęp 12.12.2013 r.).
 
39.
 
40.
http://www.lex.pl/czytaj/-/art..., (dostęp 12.12.2013 r.).
 
41.
20.http://www.wprost.pl/ar/58503/... ( dostęp 13.12.2013 r.).
 
42.
 
43.
http://lo.tarnobrzeg.pl/lesser... ( dostęp 13.12.2013 r.).
 
44.
ht t p://w y borc z a .pl/1,75477,134545, Korea_Polnocna_ _18_oficjalnych_fryzur.html (dostęp 18.12.2013 r.).
 
45.
 
46.
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/s... ( dostęp 14.02.2014 r.).
 
47.
 
48.
 
49.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top