PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE INFLUENCE OF RIDING UPON THE QUALITY OF LIFE IN THE OPINION OF MEMBERS OF THE POLISH ARABIAN HORSE BREEDERS ASSOCIATION
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 
3
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Krystyna Chmiel   

Krystyna Chmiel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: arabiansaneta@hoga.pl, tel.: 83 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):55-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The bond between man and horse has always had a unique character, often turning into passion and shaping the quality of life of horse users. By definition, the quality of life denotes taking measures that are important to the individual. A special role to play in the lives of people who are involved in breeding horses as professionals or amateurs take various forms of contact. Aim: The purpose of the present paper is to show the kind of influence exerted by practicing horse riding upon their breeders and owners. The tested group was formed from the members of Polish Arabian Horse Breeders Association, because Arabian horses are especially highly esteemed by the Polish users. Methods: A diagnostic survey was used as a research method in the form of a survey questionnaire. Results and conclusions: The results of the survey confirmed the established working hypothesis. The vast majority of respondents considered the impact of riding on their quality of life as positive, only 5 patients (8.77%) were undecided, and there were no negative responses. Most of the surveyed members of the Association ride a horse, because they enjoy it.
 
REFERENCES (22)
1.
Bielski J. (1994), Wpływ wzmożonej aktywności ruchowej na rozwój i profilaktykę chorób cywilizacyjnych, W: Styl życia a zdrowie. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, PTP, Olsztyn.
 
2.
Bielski J. (1996), Życie jest ruchem. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. Agencja Promo-Lider, Warszawa.
 
3.
Chmiel K. (1990), Ocena współzależności zrównoważenia nerwowego i dzielności wyścigowej koni czystej krwi arabskiej. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo AR, Lublin.
 
4.
Chrapla E. (2009), Hipoterapia - powrót do natury. www.fundacja.hipoterapia.pl/pokaz/artykuł/121/0 (data dostępu: 19.01.2016).
 
5.
Drygas W. (1997), Wysiłek fizyczny - panaceum, mit czy katastrofa? Med. Sportowa, 1, 137.
 
6.
Dzięciołowski P. (2010), Mistrzowie Polski. Akademia Jeździecka, Warszawa.
 
7.
Ferrans C., Powers M. (1992), Psychometric assessment of the Quality of Life Index. Nursing and Health; 15, s. 29-38.
 
8.
Gasińska M. (2009), Hipoterapia inaczej. Fizjoterapia Polska, 3, s. 275-276.
 
9.
Jakobsze M. (2011), Znalazłam sposób na życie. Koń Polski; 12(331); 30-33.
 
10.
Łęczycka U., Pawelec-Zawadzka I. (2007), Araby w życiu Andrzeja Grzybowskiego. Araby, 2(6), 52-57.
 
11.
Michalos A.C. (2007), Essays on the Quality of Life. Springers-Verlag, GmbH.
 
12.
Morris D. (1997), Dlaczego koń rży? Książka i Wiedza, Warszawa.
 
13.
Papuć E. (2011), Jakość życia i sposoby jej ujmowania. Curr. Prob. Psychiatry, 12(2), s. 141-145.
 
14.
Pawelec-Zawadzka I., Wintersteen J. (2013), Pasja życia. Araby Magazine, 2(6), s. 46-54.
 
15.
Piróg-Komorowska A. (2013), Ostatnia prosta w siodle. Koń Polski, 1 (344), s. 76-79.
 
16.
Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. (2007), Praca zbiorowa pod red. Anny Strumińskiej. PWRiL, Warszawa.
 
17.
Raczkowska A. (2009), Koń - wspaniały terapeuta. Koń Polski, 7 (302), s. 4-5.
 
18.
Schiele E. (1972), Arabiens Pferde Allahs liebste Kinder. BLV Muenchen, Bern, Wien.
 
19.
Terapeutyczna Jazda Konna II. Strategie rehabilitacji (2004). Praca zbiorowa pod red. Barbary Teichman Engel. Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Kraków.
 
20.
Tomczak-Wrona B., Sobieszak A. (2009), Wsłuchaj się w swojego konia. Araby, 2(14), s. 52-57.
 
21.
Trela M. (2008), Dyrektor. Araby, 4(12), s. 12-15.
 
22.
Trzebińska E., Łuszczyńska A. (2002), Psychologia jakości życia, W: Z. Jurkowlaniec (red.), Psychologia Jakości Życia. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa, s. 5-8.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top