PL EN
REVIEW ARTICLE
ANIMALS ACCOMPANYING FORMER POLES IN THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 
3
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Krystyna Chmiel   

Krystyna Chmiel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: arabiansaneta@hoga.pl, tel. 606 833 506
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):71-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: For our ancestors, especially those living from 16th to 18th century, hunting was not only a way to obtain some wild game, but, above all, a favorite entertainment, increasing one`s social position. Moreover, hunting on horseback, using dogs and falcons, was considered not only as a leisure time activity, but as an important physical and psychical strength training of future knights, necessary for defending our country Material and Methods: Introduction of different forms of utilization of horses, dogs and predatory birds, evolving together with gradually changing functions of physical activities – from life necessities to sports. Results: An analysis of specialist literature. Conclusions: Nowadays horses and dogs are used mainly for pleasure and sports activities, sometimes also for therapeutic reasons. However, there are some active historical reconstruction groups, successfully attempting to prevent the traditional activities, such as falconry, from extinction.
 
REFERENCES (22)
1.
Bogacki M. (2003), Sokolnictwo na ziemiach polskich od wczesnego średniowiecza do nowożytności. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Warszawa.
 
2.
Bogacki M. (2006), Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości. Do Broni, 4, s. 34-37.
 
3.
Brabietz A. (2003), Psy myśliwskie w dawnej Polsce. Pies, 4(300), s. 29-31.
 
4.
Dorohostajski K. (1603, reprint 1979), Hippica to iest o koniach xięgi. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 
5.
Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda (1876); T.XI, 83, Warszawa.
 
6.
Gasińska M. (2009), Hipoterapia inaczej. Fizjoterapia Polska, 3, s. 275-276.
 
7.
Gaszyński K (1868), Poezje Konstantego Gaszyńskiego. F.A. Brockhaus, Lipsk.
 
8.
Jak to jest z tym jeździectwem w Polsce? www.pzj.pl/noda 526977 (data dostępu: 03.05.2017).
 
9.
Jasienica P. (1967), Rzeczpospolita obojga narodów. I. Srebrny wiek. PIW, Warszawa.
 
10.
Mąka H. (2015), Sokolnictwo w Polsce – dawne i współczesne. Gniazdosokolnikow.pl/historia/sokolnictwo-w-polsce (data dostępu: 12.05.2015).
 
11.
Polańska H. (2012), Jeździec z kresów. Hodowca i Jeździec, 3(34), s. 136-142.
 
12.
Pruski W. (1973), Hodowla polskich hunterów. Koń Polski, 3(31), s. 24-25.
 
13.
Pruski W. (1982), Dzieje konkursów hipicznych w Polsce. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 
14.
Pruski W. (1983), Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich i jej sukcesy na świecie. PWRiL, Warszawa.
 
15.
Rutczyński K. (1992), Koń w życiu i sztuce polskiej. Dacher Printing Limited, Vancouver, B.C., Canada.
 
16.
Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A. (2016), Psy w sporcie i rekreacji. Przegląd Hodowlany, 3, s. 29-33.
 
17.
Szmurło M. (1982), Naprawdę polskie charty. Pies, 3, s. 7.
 
18.
Szmurło M., Szmurło I. (1993), Chart polski. Wydawnictwo Egross, Warszawa.
 
19.
Warakomska D. (2010), Posłuszeństwo na sportowo. Mój Pies, 4(223), s. 38-39.
 
20.
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871, 15152965 (data dostępu: 03.05.2017).
 
21.
Wodzicki K. (1858), O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa.
 
22.
Wroczyński R. (2003), Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wydawnictwo BK, Wrocław.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top