PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PE TEACHERS’ VIRTUES AND VICES DETERMINING HOW THEY ARE PERCEIVED BY STUDENTS
 
More details
Hide details
1
Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Mirosław Zalech   

Mirosław Zalech, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia AWF w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: miroslaw.zalech@awf-bp.edu.pl, tel.: 83 342 87 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):63-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The aim of the study was to determine which personality traits exerted a positive and negative influence on students’ perception of their physical education (PE) teacher Material and Methods: The study included 1238 individuals (655 females and 583 males) at three levels of education, i.e. lower-secondary, upper-secondary and higher education. A diagnostic poll method and a questionnaire were applied in the study. Results: As for the positive features affecting the image of a PE teacher, being fair was the most expected trait pointed to by females. Upper-secondary school male students indicated a sense of humour, while the remaining groups again pointed to being fair. The negative trait which the participants of the study found to affect their perception of the teacher negatively, regardless of their sex and education, was bad-tamper. The level of one’s education significantly influenced the number of the analyzed virtues and vices affecting the image of the PE teacher. However, the respondents’ sex did not seem to be so relevant. Conclusions: The findings enable PE teachers to model their image depending on their students’ sex and the level of educational institution in which they are employed.
 
REFERENCES (29)
1.
Bailey R. (2006), Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of School Health, 76 (8), s. 397-401.
 
2.
Banach C. (1995), Cechy osobowościowe nauczycieli. Nowa Szkoła, 10 (3), s. 37-40.
 
3.
Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
4.
Białopiotrowicz G. (2009), Kreowanie wizerunku: w biznesie i polityce. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
5.
Crocker J., Wolfe C.T. (2001), Contingencies of Self-Worth. Psychological Review, 108 (3), s. 593-623.
 
6.
Fumała A. (2005), Obraz nauczyciela widziany z perspektywy gimnazjalistów, W: P. Waśko, M. Wrońska, A. Zdunek (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Tom 1, Dom Wydawniczy ELIPSA, Poznań-Warszawa, s. 162-168.
 
7.
Gorbaniuk J. (2014), Wizerunek szkoły i nauczycieli w badaniach retrospektywnych. Teologia i Moralność, 16 (2), s. 23-37.
 
8.
Grabowski H. (2000), Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
9.
Guła-Kubiszewska H. (2003), Refleksyjna postawa studentów akademii wychowania fizycznego wobec swojego wizerunku zawodowego, W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra: IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, s. 299-304.
 
10.
Jung H., Choi E. (2016), The importance of indirect teaching behaviour and its educational effects in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 21 (2), s. 121-136
 
11.
Koka A., Hein V. (2003), Perceptions of teacher’s feedback and learning environment as predictors of intrinsic motivation in physical education. Psychology of Sport and Exercise, 4 (4), s. 333-346.
 
12.
Kulinna P.H., Cothran D.J. (2003), Physical education teachers’ self-reported use and perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13 (6), s. 597-609.
 
13.
Kumala R., Krzak M. (2013), Retrospektywny obraz nauczyciela wychowania fizycznego a postawa studenta wobec aktywności fizycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40, s. 36-41.
 
14.
Kwiatkowski S.M. (2008), Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli - w kierunku szlachetnej utopii, W: B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym. „Impuls”, Kraków, s. 27-30.
 
15.
Kysztymowa I. (2013), Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki image’u. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań-Gniezno.
 
16.
Lavay B., Henderson H., French R., Guthrie S. (2012), Behavior management instructional practices and content of college/university physical education teacher education (PETE) programs. Physical Education & Sport Pedagogy, 17 (2), s. 195-210.
 
17.
Lewowicki T. (1994), Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
18.
Muszyński H. (2012), Nauczyciel w świecie medialnym. Neodidagmata, 33/34, s. 39-48.
 
19.
Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 
20.
Pate R.R., Dowda M., O’Neill J.R., Ward D.S. (2007), Change in physical activity participation among adolescent girls from 8th to 12th grade. Journal of Physical Activity and Health, 4 (1), s. 3-16.
 
21.
Pânişoară I.O., Duţă N., Pânişoară G., Tomoaica E. (2014), Teacher profile in Romania: defining features and priorities of the training programs in teaching career. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, s. 396-400.
 
22.
Sallis J.F., Prochaska J.J., Taylor W.C., Hill J.O., Geraci J.C. (1999), Correlates of physical activity in a national sample of girls and boys in grades 4 through 12. Health Psychology, 18 (4), s. 410-415.
 
23.
Skaalvik E.M., Skaalvik S. (2011), Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. Teaching and Teacher Education, 27 (6), s. 1029-1038.
 
24.
Strykowski W. (2005), Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28, s. 15-28.
 
25.
Supińska U., Kübler M. (2003), Ewolucja wizerunku osoby nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentów, W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra: IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, s. 305-310.
 
26.
Wabitsch M. (2000), Overweight and obesity in European children and adolescents: Causes and consequences, treatment and prevention. European Journal of Pediatrics, 159 (Suppl 1), S5-S7.
 
27.
Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A. (2015), Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce. Hygeia Public Health, 50 (1), s. 183-190.
 
28.
Zalech M. (2011), Elimination of negative character features as an element of building a positive image of physical education teacher. Polish Journal of Sport and Tourism, 18 (3), s. 206-209.
 
29.
Zieliński J. (2001), Współczesny wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego kreowany przez uczniów szkoły średniej. Przegląd Naukowy IWFiZ UR, 4, s. 413-419.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top