PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SENSORY PROCESSING DISORDERS OF THE PROPRIOCEPTIVE SENSORY SYSTEM IN CHILDREN WITH PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS FROM THE AUTISM SPECTRUM
 
More details
Hide details
1
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
5
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Natalia Habik   

Natalia Habik, Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: habiknatalia@gmail.com; tel.: 512 787 539
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):55-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The objective of the research was to show detailed breakdowns of sensitization and hypersensitivity reactions in the regulation of the sensory proprioceptive system processing Material and Methods: The study involved 30 children diagnosed with pervasive developmental disorders from the autism spectrum. The respondents attended a therapy in the National Autism Society of Kielce. The study was conducted from February to April 2016 in the NAS facility and was based on observation, whose task was to collect data insights, used a survey, surveying techniques, including a questionnaire and a standardized Questionnaire on Sensomotor Disorders. Results: The research indicated that children with ASD showed an increased disturbance in the proprioceptive system. Hypersensitivity was less severe in the tested group. Conclusions: Children with sensory regulation impairment who attended physiotherapy showed reduced symptoms of disorders of the proprioceptive system.
 
REFERENCES (20)
1.
Baio J. Centers for Disease Control and Prevention. (2007), Prevalence of the autism spectrum disorders: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network. Surveill. Summ, 56, s. 12–28.
 
2.
Barbeau E., Mendrek A., Mottron L. (2009), Are autistic traits autistic? British Journal Of Psychology, 1, s. 23–28.
 
3.
Bobkowicz-Lewardowska L. (2005), Autyzm dziecięcy zagadnienia, diagnozy i terapii. Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków.
 
4.
Chakrabarti S., Fombonne E. (2001), Pervasive developmental disorders in preschool children. J. Am. Med. Assoc, 285, s. 3093–3099.
 
5.
Dawson G., Webb S., McPartland J. (2005), Understanding the nature of face processing impairment in autism: Insights from behavioral and electrophysiological studies. Development and Psychopathology, 14, s. 581-611.
 
6.
Frith U. (2015), Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 
7.
Ganz M. (2007), The lifetime distribution of the incremental societal costs of autism. Arch. Pediatr. Adolesc. Med, 161, s. 343–349.
 
8.
Hobson R. (1991), What is autism? Psychiatric Clinics of North America, 14, s. 1-17.
 
9.
Jodzis D. (2013), Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo Harmonia, Warszawa.
 
10.
Karga M. (2006), Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
11.
Kędzia A. (2001), Budowa i funkcja układu nerwowego, W: Sadowska L. Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego. Wydawnictwo AWF, Wrocław, s. 45-89.
 
12.
Kruk-Lasocka J. (2003), Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Wydaw. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław.
 
13.
Leyfer O., Folstein S., Bacalman S., et al. (2006), Comorbid psychiatric disorders in children with autism: interview development and rates of disorders. J. Autism Dev. Disord, 36, s. 849–861.
 
14.
Maas V. (2007), Integracja sensomotoryczna a neuronauka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Warszawa.
 
15.
Miller L. (2006), Sensational kids. Perigee Book, New York, s. 78-125.
 
16.
Noes I., van Berckelaer-Onnes I. (2004), Making sense in a fragmentary world. Communication in people with autism and lerning disability. Autism, 8, s. 197-218.
 
17.
Olechnowicz H. (2004), Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje. WSiP, Warszawa.
 
18.
Pisula E. (2005), Małe dziecko z autyzmem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
19.
Sochocka L. (2011), Metody leczenia autyzmu. Piel. Zdr. Publ, 2011, 1, s. 155–161.
 
20.
Wiśniowiecka-Kowalnik B. (2013), Genetyczne uwarunkowania zaburzeń autystycznych. Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 3, s. 207-223.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top