PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PHYSICAL TREATMENT IN OUT-PATIENT PHYSIOTHERAPY IN CASE OF PERSONS 50+ WITH DEGENERATIVE CHANGES OF A SPINE
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Mirosława Sidor   

Mirosława Sidor, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: miroslawa-sidor@wp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):67-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective of the work: The objective of the work was to present diverse physical treatments within the therapy of degenerative changes of aspine among the tested 50+ patients. Adiversity and frequency of assigning physical treatments has been depicted taking into consideration gender of the tested elderly persons. Material and method: an analysis of doctor’s referrals for physical treatments in out-patient treatments of degenerative disease of spine among elderly persons. Results: Based on the analysis of doctor’s referrals it was indicated that out of 150 doctor’s referrals issued for treatments at the Health and Rehabilitation Centre in Biała Podlaska 100 concerned female patients, while 50 concerned males. The majority of the tested women and men reside in the city and only some of them are persons residing in the countryside. It was noted that the most frequently recommended by the doctors physical treatment was laser therapy (22,8%) followed by ultrasound (18,5%) TENS stimulation (14,4%). Significantly less frequently recommended treatments were diadynamic currents and interference currents which constituted 9,7% as well as magnetic field (9,3%). Among the remaining treatments the following were recommended at the level of 4%: therapuls, electrophoresis and Traebert’s currents. The smallest volume of ophysiotherapeutic treatments was represented by such treatments as: cryotherapy, diathermy, stimulation, iontophoresis which constituted 1%. Results: It was indicated that significantly more women than men take advantage of out-patient physiotherapy. Most popular treatments include laser therapy, ultrasounds and Tens stimulation.
 
REFERENCES (37)
1.
Bergier B. (2014), Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Health Problems of Civilization, 2 (8), s. 15–19.
 
2.
Ciejka E., Wójtowicz K. (2009), Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych kręgosłupa. Balneologia Polska, t. 53, 3 (117), s.189–193.
 
3.
Cooper R.G., Freemont A.J. (2004), TNF-alpha blocade for herniated intervertebral disc-induced sciatica: way forward at last? Rheumatology (Oxford), 43, s.119–21.
 
4.
Garczyński W., Lubkowska A. (2013), Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. J Health Sci, 3 (4), s.118–130.
 
5.
Głuszko P. (2007), Osteoartroza – choroba zwyrodnieniowa stawów. Przewodnik Lekarza; 5/6, s. 20–25.
 
6.
Gorzkowska A., Opala G. (2010), Rehabilitacja w wieku podeszłym. Post Nauk Med., 6, s. 492–498.
 
7.
Grzegorczyk J. Kwolek A. (2005), Współczesne poglądy na temat rehabilitacji w bólach krzyża. Prz. Med. Uniw. Rzesz., 2, s. 194–200.
 
8.
Gworys K., Rosiakowska J., Adamczewski T., Puzder A., Gworys P., Rechcińska-Roślak B., Kujawa J. (2012), Analiza skuteczności przeciwbólowej różnych metod fizjoterapii stosowanych w przewlekłym zespole bólowym kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Kwart. Ortop. 4, s. 511.
 
9.
Hajzik J., Wrzosek Z., Rymer P. (1995), Zabiegi fizjoterapeutyczne w leczeniu spondylogennych zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Fizjoterapia, 1 (3), s. 12–14.
 
10.
Iwaniszczuk A., Majchrowska-Kaliś A., Kuliński W. (2011), Analiza postępowania fizykalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. Kwart. Ortop., 2, s. 108.
 
11.
Karppinen J., Korhonen T., Malmivaara A., Paimela L., Kyllönen E., Lindgren K.A., Rantanen P., Tervonen O., Niinimäki J., Seitsalo S., Hurri H. (2003), Tumor necrosis factor-alpha monoclonal antibody, infliximab, used to manage severe sciatica. Spine, 28, s. 750–3.
 
12.
Krasuski M. (2006), Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa. Prewencja i Rehabilitacja Kwartalnik ZUS, nr 4 (16), s.1–6.
 
13.
Klimaszewska K. (2011), Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa, 1 (19), s. 47–54.
 
14.
Kuciel-Lewandowska J., Paprocka-Borowicz M., Kierzek A., Pozowski A., Boerner E., Ratajczak B., Opoka W. (2012), The importance of screening in the evaluation of faulty posture in children. Med. Inter. Rev., 98, s. 21–29.
 
15.
Lisiński P., Trojanowicz M., Stryła W. (2005), Laseroterapia i magnetoterapia jako metody wspomagające leczenie zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego. Ortop. Traumatol. Rehabil. 7, 3, s. 302–305.
 
16.
Marciniak W., Szulc A. (2003), Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja t. 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
17.
Matuszewska W., Tomczak H. (2011), Ocena wpływu kompleksowej fizjoterapii na poziom bólu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Acta Balneologica, nr 2, s. 124–132.
 
18.
Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A., Guzy G., Maicki T. (2013), Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentek z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Hygeia Public Health, 48 (1), s.73–79.
 
19.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007.
 
20.
Nishida K., Kang J.D., Gilbertson L.G., Moon S.H., Suh J.K., Vogt M.T., Robbins P.D., Evans C.H. (1999), Modulation of the biologic activity of the rabbit intervertebral disc by gene therapy: an in vivo study of adenovirus-mediated transfer of the human transforming growth factor beta 1 encoding gene. Spine; 24, s. 2419–25.
 
21.
Nowicka A. (2008), Wybrane problemy osób starszych. Oficyna Wyd. „Impuls” Kraków.
 
22.
Pazdur J. (2003), Choroba zwyrodnieniowa stawów – postępowanie terapeutyczne. Przewodnik Lekarski, 10, s. 77–82.
 
23.
Plaskiewicz A., Kałużny K., Kochański B., Płoszaj O., Lulińska-Kuklik E., Weber-Rajek M., Zukow W. (2015), Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Journal of Education, Health and Sport. 5(5), s. 11–20.
 
24.
Pocztarska-Dec A., Bergier J. (2012), Aktywność ruchowa ludzi starszych w świetle dotychczasowych badań. Człowiek i Zdrowie, 1 (4), s. 23–30.
 
25.
Ratajczak B., Ryfa R., Boerner E., Kuciel-Lewandowska J., Hawrylak A., Demidaś A. (2011), Assessment the Influence of the Lasertherapy and Magnetotherapy in Connection With Kinesitherapy Used by Patients with the Degenerative Low Back Disease Abstract. Advances in Rehabilitation, 2 (25), s. 13–18.
 
26.
Rudzińska A., Nawrotny-Czupryna O., Knapik H. (2002), Ocena znajomości i stosowania zasad profilaktyki zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa w życiu codziennym kobiet. Fizjot Pol., 2(1), s. 6–10.
 
27.
Samborski W. (2004), Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu chorób reumatycznych. Medycyna Rodzinna, 3, s. 122–124.
 
28.
Samborski W. (2007), Niefarmakologiczne metody leczenia bólu w reumatologii. Przewodnik Lekarski, 3, s. 55–59.
 
29.
Stodolny J. (2000), Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa, ich funkcja i znaczenie w mechanizmach powstawania i profilaktyce przeciążeń. Med. Sport., 12, 113, s. 12–16.
 
30.
Styczyński T., Zimiński S., Krzemińska-Dąbrowska I., Pyskło B., Gasik R., Wołosiewicz N. (2006), Ocena wpływu zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa na wyniki leczenia zachowawczego chorych z zespołem bólowo-korzeniowym związanym z przepukliną lędźwiowych krążków międzykręgowych. Reumatologia, 44, 3, s. 139–144.
 
31.
Styczyński T. (2010), Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa a leczenie i problem społeczny. Postępy Nauk Medycznych, 6, s. 474–482.
 
32.
Świerkot J. (2006), Bóle krzyża — etiologia, diagnostyka i leczenie. Przew. Lek., 9, s. 86–98.
 
33.
Wawrzeń A. (2012), Rehabilitacja osób w podeszłym wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, 1 (11), s. 41–54.
 
34.
Wieczorowska-Tobis K. (2011), Specyfika pacjenta starszego, W: K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A.M. Borowicz (red.), Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa, s. 18–27.
 
35.
Wolska O., Zaborowska-Sapeta K., Kiebzak W., Kowalski I.M., Torres M.A.T. (2009), Rehabilitacja seniorów – aspekty kliniczne i planowanie terapii. Pol. Ann. Med., 16(1), s.148–159.
 
36.
Zwolińska J. (2011), Fizykoterapia jako składowa fizjoterapii. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 3, s. 278–286.
 
37.
Zych A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top