PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL ACTIVITY UNDERTAKEN BY THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE IN BIAŁA PODLASKA
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Anna Pańczuk   

Anna Pańczuk, Państwowa Szkoła Wyższa, Zakład Fizjoterapii, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, anna.panczuk@poczta.onet.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):73-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Despite the observed increase in awareness of physical activity’s influence on health most of our society does not see this relation. Meanwhile, physical activity should be treated as a centre around which the whole healthy lifestyle’s strategy can be built. However, physical activity must be below peak values, moderate, properly applied, and loads must increase gradually and systematically. The aim of the research was to get to know some aspects of participation in physical activity and knowledge on this subject among the students of the University of the Third Age in the Biała Podlaska. 100 persons aged 50 to 85 were examined. Physical activity adapted to the elderly’s needs and capabilities is the best way to keep fitness and life’s independence until late old age. This statement is confirmed by conclusions: 1) The elderly from the University of the Third Age in Biała Podlaska preferably spend their time actively. Half of them devote 2 to 4 hours a week for physical activities. 2) The main motive behind being physically active is the desire to improve health. 3) The questioned believe that physical activity lowers the risk of high blood-pressure, arteriosclerosis, overweight and obesity, and diabetes. The most often pointed forms of physical activity are: continuous and mixture of continuous and strength training. 4) The questioned do not see any external barriers which could hamper their taking up physical activity. Every third respondent considers his or her own bad shape to be a handicap in being active.
 
REFERENCES (28)
1.
Anshel M.H., Freedson P., Hamill J., Haywood K., Horvat M., Plowman S.A. (1991), Dictionary of the Sport and Exercise Sciences (first ed.). Champaign, Human Kinetics.
 
2.
Astrand P. (2000), Dlaczego wysiłek? Medicina Sportiva, 2, s. 83–100.
 
3.
Blair S.N., Kohl H.W., Gordon N.F., Paffenbarger R.S. (1992), How much physical activity is good for health? Annual Review of Public Health, 13, s. 99–126.
 
4.
Booth M.L., Owen N, Bauman A, Clavisi O, Leslie E. (2000), Social-cognitive and perceived environment influences associated with physical activity in older Australians. Preventive Medicine, 31 (1), s. 15–22.
 
5.
Bouchard C., Shepard R.J. (1994), Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts, W: C. Bouchard, R.J. Shepard, T. Stephens (red.), Physical activity, fitness, and health. Champaign, Human Kinetics, s. 77–88.
 
6.
Dmowska I., Kozak-Szkopek E. (2010), Znajomość roli aktywności fizycznej w etiologii chorób cywilizacyjnych u osób w starszym wieku. Problemy Pielęgniarstwa; 18 (3), s. 272–278.
 
7.
Drygas W., Bielecki W. (red.) (2001), Stan zdrowia, postawy i zachowania zdrowotne mieszkańców Torunia. Raport z badań w ramach programu CINDI WHO, Łódź.
 
8.
Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Kuriata P. (2005), Ocena aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska, 63 (supl. 4), s. 636–640.
 
9.
Drygas W., Piotrowicz R., Jegier A., Podolec P. (2008), Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Forum Profilaktyki, 3 (12), s. 1–3.
 
10.
Gębska-Kuczerowska A. (2002), Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegląd Epidemiologiczny, 56, s. 471–477.
 
11.
Górski J. (2012), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
12.
Kantoma M., Tammelin T.H., Ebeling H.E., Taanola A.M. (2008), Emotional and Behavioral Problems in Relation to Physical Activity in Youth. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40 (10), s. 1749–1756.
 
13.
Kołomyjska G. (red.) (2009), Wybrane zagadnienia z gerontologii. TKKF, Warszawa.
 
14.
Kostka T. (2001), Starzenie się a tzw. „hormony młodości”. Potencjalny wpływ treningu fizycznego. Przegląd Lekarski, 1(58), s. 25-27.
 
15.
Kozdroń E. (red.) (2008), Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej. TKKF, Warszawa.
 
16.
Krzepota J., Biernat E., Florkiewicz B. (2013), Poziom aktywności fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o zróżnicowanym indeksie masy ciała. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), s. 200–205.
 
17.
Lampinen P., Heikkinen R.L., Kauppinen M., Heikkinen E. (2006), Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging & Mental Health, 10, s. 454–466.
 
18.
Maciatowicz J. (2003), Ruch fizyczny o charakterze wytrzymałościowym (bieg) zapobiega starzeniu się, leczy z patologicznych chorób społecznych. Medycyna Sportowa, 4, s. 156–164.
 
19.
Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. (2012), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. PWN, Warszawa.
 
20.
Obmiński Z. (2000), Starzenie a wysiłek: praca przeglądowa. Medycyna Sportowa, 10, s. 7–13.
 
21.
Osiński W. (2013), Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
22.
Pańczyk W. (2003), Rekreacja fizyczna a codzienne życie, W: A. Dąbrowski (red.), Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, s. 67–79.
 
23.
Skrzek A. (2005), Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narządu ruchu u kobiet. Wrocław, AWF.
 
24.
Sobieszczańska M., Kałka D., Pilecki W., Adamus J. (2009), Aktywność fizyczna w podstawowej i pierwotnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej. Polski Merkuriusz Lekarski, XXVI (156), s. 659–664.
 
25.
Szczerbińska K., Wilczek-Różyczka E. (2010), Jak promować zdrowy styl życia i zmieniać zdrowotne zachowania osób starszych. Wydawnictwo Zdrowie i Zarządzanie, Kraków.
 
26.
Taaffe D.R., Marcus R. (2001), Stan układu mięśniowo-szkieletowego u osób starszych. Rehabilitacja Medyczna, 3, s. 19–28.
 
27.
World Health Organization (2010), Global recommendations on physical activity for health. Genewa, s. 23–32.
 
28.
Zahorska-Markiewicz B. (2008), Skuteczność aktywności fizycznej w leczeniu otyłości. Forum Profilaktyki, 3 (12), s. 6.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top