PL EN
ORIGINAL ARTICLE
EDUCATION SAFETY IN THE SOCIAL SCIENCES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel.: 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):57-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The School of Higher Education provides education safety by meeting students’ academic, professional and personal aspirations. This article aims to analyze the educational needs of students choosing courses of study in the social sciences. The research group numbering 268 students were tested to find out their skills needs, preferences and reasons for choosing the university and faculty, including a relationship variables considered statistically significant. The result of the research is to demonstrate the differences between faculties in social sciences.
 
REFERENCES (13)
1.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
2.
Góralska R., Solarczyk-Szwec H. (2012), O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, 2 (67), s. 27–42.
 
3.
Karwacka D. (2014), Bezpieczeństwo społeczne studentów PSW w Białej Podlaskiej w kontekście realizacji zajęć dodatkowych, W: M. Kubiak, A. Smarzewska (red.), Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska, s. 120–140.
 
4.
Klimek K. (2011), Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej. Edukacja Dorosłych, 1 (64), s. 53–64.
 
5.
Musialska K. (2008), Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
6.
Rankin N. (2004), Benchmarking survey: Competency and Emotional Intelligence, 12 (1).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065).
 
8.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010–2012. Rozprawy Społeczne, 2 (VII), s. 163–174.
 
9.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2014a), Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Rozprawy Społeczne, 4 (VIII), s. 43–49.
 
10.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2014b), Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej. Kwartalnik Bellona, 4 (679), s. 175–185.
 
11.
Wróblewska W. (2001), Aspiracje edukacyjne studentów. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 
12.
CBOS (2013), Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem. BS/92/2013, Warszawa.
 
13.
Uchwała nr 14/2012 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 02.03.2012 r. z późn. zm. (Załącznik 4 do WSZJK).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top