PL EN
REVIEW ARTICLE
FOREIGNERS AS THE PERPETRATORS OF SERIOUS CRIMES IN POLAND – RESEARCH REPORT
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Kryminologii
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Dagmara Woźniakowska-Fajst   

Dagmara Woźniakowska-Fajst, Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Kryminologii, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: daga.wozniakowska@gmail.com, tel.: 22 757 27 51
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):44-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the fragment of the report on the latest analysis of the statistics of foreigner crime (2000-2012). The basis of the report are the statistics of the Police Headquarters and the Ministry of Justice. Foreigner crime in Poland is characterized by high dynamics. After 1989 criminality of foreigners in Poland increases until 1997, and since 1998 seriously declines. By 2006 this decline is quite rapid but later one can observe a stabilization. Analysis of the statistics of suspects and sentenced foreigners show that currently in Poland a threat of foreigner crime is insignificant. In the years 2004-2012, percentage of foreigners in the general number of suspects is just over 1%. The proportion of convictions for the most serious crimes remains even lower.
 
REFERENCES (15)
1.
Błachut J. (2007), Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer.
 
2.
Klaus W. (2011), Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, Archiwum kryminologii,tom XXXII, s, 81-156.
 
3.
Klaus W. (2013), Zagrożenia dla migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce, Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa, http://www.otwarta.org/wp-cont... (29.04.2015).
 
4.
OECD (2011), Foreign-born population, https://data.oecd.org/migratio... (29.04.2014).
 
5.
OECD (2014), Country statistical profiles: Key tables from OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/e... (29.04.2014).
 
6.
ONZ (2010), Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, http://esa.un.org/migration/p2... (29.04.2014).
 
7.
Pawlaczyk T. (2014), Cudzoziemcy w Polsce – zagrożenia, przestępczość, integracja, Przegląd Policyjny, nr 1 (113), s. 178-198.
 
8.
Perkowska M. (2013), Przestępczość graniczna cudzoziemców, C.H. Beck, Warszawa.
 
9.
Raport EMN (2011), Praktyczne aspekty zmniejszania skali nielegalnej migracji w Polsce. Raport krajowy za lata 2004-2010. http://ec.europa.eu/dgs/home-a... (20.04.2015).
 
10.
Raport PSK (2014), Raport polskiej służby konsularnej za 2013 rok, MSZ.
 
11.
Rzeplińska I. (2000), Przestępczość cudzoziemców w Polsce, Scholar, Warszawa.
 
12.
Rzeplińska I. (2015), Analiza przestępczości cudzoziemców w Polsce, w latach 2004 – 2012. Niepublikowany raport z I etapu realizacji projektu badawczego NCBiR: „SIC – Modułowy Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”.
 
13.
Szczepanik M. (2015), Cudzoziemcy w Polsce – zjawiska i charakterystyka kulturowa wybranych grup. W: M. Łysienia,, Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
14.
Szwarc A.J., Piskorski J. (2000), Przestępczość cudzoziemców w Polsce. W: A.J. Szwarc (red.), Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce. Poznań, s. 11-25.
 
15.
Urban E., Piotrowicz M. (2012), Cudzoziemcy w Polsce – dyskryminacja i przestępczość. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93 (1), s. 195-202.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top