PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PSYCHOSOCIAL PROBLEMS IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
 
More details
Hide details
1
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Wydział Nauk o Zdrowiu iNauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
5
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Natalia Habik   

Natalia Habik, Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: habiknatalia@gmail.com; tel.: 512 787 539
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):22-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The main objective of the research was an analysis of psychosocial problems in families with children with autism spectrum disorders. Material and Methods: The study comprised 33 families with children diagnosed with autism spectrum. The children attended a therapy course in the National Autism Society in Kielce, where the study was carried out from May to August, 2016. Results: The research showed that the most traumatic period associated with the appearance of the disorder in a child is the time during which the family awaits the diagnosis. Most of the respondents’ emotional and informational needs are not fulfilled, which results from the lack of both social and emotional support. Conclusions: The difficulties faced by parents of children with autism spectrum disorders most often include a difficult access to specialists, high costs of the conducted therapy, lack of systematic procedures, as well as an excessive distance to the facility where treatment is applied.
 
REFERENCES (20)
1.
Cavallo, S., Feldman, E., Swaine, B. (2009). Is parental coping associated with the level of function in children with physical disabilities? Child Care Health Dev, 35, 33-40.
 
2.
Bourke-Taylor, H. (2013). Relationships between sleep disruptions health and care responsibilities among mothers of school- aged children with disabilities. J. Paediatr Child Health, 49, 775-782.
 
3.
Fernandez- Alcantara, M. (2015). Feelings of loss in parents of children with infantile cerebral palsy. Disability Health J, 8, 93-101.
 
4.
Jackson, J. (2014). Parental adaptation to out- of- home placement of a child with serve or profound developmental disabilities. Am J Intellect Dev Disabil, 119, 203-219.
 
5.
Karwowska, M. (2008). Zmaganie się z problemami dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW.
 
6.
Kornaś, D. (2010). Doświadczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wprocesie wczesnej interwencji, W: A. Klinik (red.), Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym (s. 13-19). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
7.
Kruijsen-Terpstra, A., Katelaar, M., Boeije, H. (2014). Parent`s experience with physical and occupational therapy for their young child with cerebral palsy: a mixed studied review. Child Care Health Dev, 40, 787-796.
 
8.
Mikołajczyk-Lerman, G. (2011). Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci. Acta Universitatis Lodziensis, 39, 73-90.
 
9.
Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2012). Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Parkinson, K. (2011). Incorporating children`s and their parents` perspectives into conditio-specific quality – of- life instruments for children with cerebral palsy. Value Health, 14, 705-711.
 
11.
Piskur, B. (2015). What do parents need to enhance participation of their school- aged child with a physical disability? Child Care Health Dev, 41, 84-92.
 
12.
Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Randall, P. (2010). Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Sekułowicz, M. (2013). Wypalenie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
16.
Singhi, P., Goyal, D., Pershad, S. (1990). Psychosocial problems in families of disabled children. Br J. Med. Psychol, 63, 173-182.
 
17.
Szabała, B. (2011). Wsparcie społeczne matek dzieci niepełnosprawnych. Człowiek- NiepełnosprawnośćSpołeczeństwo, 1(13), 47-67.
 
18.
Thabet, B. (2014). Psycho- emotional impact of a child`s disability on parents. Archives de Pediatr, 14, 301-308.
 
19.
Twardowski, A. (2008). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 212-253). Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
20.
Wyczesany, J., Ucinek, A. (2001), Wybrane aspekty funkcjonowania rodzeństwa dzieci autystycznych. W: T. Gałkowski, J. Kossewska (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów (s. 174-186). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top