PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROBLEMY PSYCHOSPOŁECZNE RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
3
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Wydział Nauk o Zdrowiu iNauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
5
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Habik   

Natalia Habik, Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, e-mail: habiknatalia@gmail.com; tel.: 512 787 539
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):22-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Przedmiotem badań była analiza problemów psychospołecznych rodzin wychowujących dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Materiał i metody: Badaniu poddano grupę 33 rodzin dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Dzieci badanych osób uczęszczały na terapię do Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Kielcach. Badania były przeprowadzane od maja do sierpnia 2016 roku w placówce KTA. Wyniki: Z badań wynika, że najbardziej traumatycznym okresem związanym z występowaniem u dziecka zaburzenia jest czas oczekiwania na diagnozę do momentu jej skonstruowania. Większość badanych osób nie posiada zaspokojonych emocjonalnych i informacyjnych potrzeb, co wynika z braku wsparcia zarówno społecznego, jak i emocjonalnego. Wnioski: Trudności z jakimi spotykają się rodzice dzieci ze spektrum autyzmu najczęściej wiążą się z trudnym dostęp do specjalistów, dużymi opłatami za prowadzoną terapię, brakiem systematycznych zabiegów, jak również zbyt dużą odległością do placówki.
 
REFERENCJE (20)
1.
Cavallo, S., Feldman, E., Swaine, B. (2009). Is parental coping associated with the level of function in children with physical disabilities? Child Care Health Dev, 35, 33-40.
 
2.
Bourke-Taylor, H. (2013). Relationships between sleep disruptions health and care responsibilities among mothers of school- aged children with disabilities. J. Paediatr Child Health, 49, 775-782.
 
3.
Fernandez- Alcantara, M. (2015). Feelings of loss in parents of children with infantile cerebral palsy. Disability Health J, 8, 93-101.
 
4.
Jackson, J. (2014). Parental adaptation to out- of- home placement of a child with serve or profound developmental disabilities. Am J Intellect Dev Disabil, 119, 203-219.
 
5.
Karwowska, M. (2008). Zmaganie się z problemami dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW.
 
6.
Kornaś, D. (2010). Doświadczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wprocesie wczesnej interwencji, W: A. Klinik (red.), Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym (s. 13-19). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
7.
Kruijsen-Terpstra, A., Katelaar, M., Boeije, H. (2014). Parent`s experience with physical and occupational therapy for their young child with cerebral palsy: a mixed studied review. Child Care Health Dev, 40, 787-796.
 
8.
Mikołajczyk-Lerman, G. (2011). Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci. Acta Universitatis Lodziensis, 39, 73-90.
 
9.
Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2012). Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Parkinson, K. (2011). Incorporating children`s and their parents` perspectives into conditio-specific quality – of- life instruments for children with cerebral palsy. Value Health, 14, 705-711.
 
11.
Piskur, B. (2015). What do parents need to enhance participation of their school- aged child with a physical disability? Child Care Health Dev, 41, 84-92.
 
12.
Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Randall, P. (2010). Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Sekułowicz, M. (2013). Wypalenie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
16.
Singhi, P., Goyal, D., Pershad, S. (1990). Psychosocial problems in families of disabled children. Br J. Med. Psychol, 63, 173-182.
 
17.
Szabała, B. (2011). Wsparcie społeczne matek dzieci niepełnosprawnych. Człowiek- NiepełnosprawnośćSpołeczeństwo, 1(13), 47-67.
 
18.
Thabet, B. (2014). Psycho- emotional impact of a child`s disability on parents. Archives de Pediatr, 14, 301-308.
 
19.
Twardowski, A. (2008). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (s. 212-253). Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
20.
Wyczesany, J., Ucinek, A. (2001), Wybrane aspekty funkcjonowania rodzeństwa dzieci autystycznych. W: T. Gałkowski, J. Kossewska (red.), Autyzm wyzwaniem naszych czasów (s. 174-186). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top