PL EN
WYKSZTAŁCENIE I RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY ZAWODOWEJ RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZAGROŻENIEM CZY SZANSĄ W ROZWOJU ICH NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 26-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):109-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi prezentację części badań autora dotyczących funkcjonowania rodziny posiadającej dziecko z upośledzeniem umysłowym. Celem badań była diagnoza sytuacji zawodowej i poziomu wykształcenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Przebadano 136 rodzin w Białej Podlaskiej w maju 2009 r. Stwierdzono, że prawie połowa ojców i matek posiadała jedynie wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Jako rodzaj wykonywanej pracy najczęściej zgłaszano różne formy pracy fizycznej oraz emeryturę, rentę i niestety brak pracy. Należy zaznaczyć, że stan taki może rzutować na brak możliwości pełnego rozwoju niepełnosprawnego dziecka.
 
REFERENCJE (17)
1.
B. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPIPS, Warszawa.
 
2.
Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, wyd. literackie, Kraków.
 
3.
Dyczewski L. (1997), Rodzina Karty Praw Rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego.
 
4.
Jackowska E. (1980), Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym, WSiP, Warszawa.
 
5.
Kryczka P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. KUL, Lublin.
 
6.
Kawula S. (2000), Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej. Olsztyn.
 
7.
Konarska J. (2008), Przemiany społeczną szansą dla osób niepełnosprawnych. Miłowska G., Olszak-Krzyżanowska B. (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Impuls, Kraków.
 
8.
Korzon A. (2004), Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób niesłyszących. Palak Z., Bartkowicz Z. (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. UMCS, Lublin.
 
9.
Ogorzałek M. (2007), Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną - sprawozdanie z badań, w: Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej, red. Żółkowska T., T.II, Print Group , Szczecin, s. 673-685.
 
10.
Ossowski R. (1996), Zagrożenia dla osób niepełnosprawnych w procesie adaptacji psychicznej, w: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, red. Mikulski J., AuleytnerJ., wyd. WSPS, Warszawa, s. 43-44.
 
11.
Szczupał B. (2005), Młodzież niepełnosprawna – szanse i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej, Akapit, Warszawa.
 
12.
Wojciechowski F.(1993), Dziecko niepełnosprawne w środowisku wiejskim. WSP, Rzeszów.
 
13.
Pelc Z.(1993), Przystosowanie społeczne uczniów lekko upośledzonych umysłowo w wieku 14-15 lat. WSP, Rzeszów.
 
14.
Współpraca PFRON z samorządami. Raport o wydatkowaniu środków PFRON przez jednostki samorządu terytorialnego (06.2006), „Bifron”, nr specjalny, s. 17.
 
15.
Ziemska M. (1980), Rodzina i dziecko. WSiP, Warszawa.
 
16.
Żółtkowska T.(1991), Warunki wychowawcze rodzin a stosunek do nauki szkolnej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Pańczyk J. (red.), Roczniki Pedagogiki Specjalnej. t. 2, WSPS, Warszawa.
 
17.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. Z 9.10.1997 r.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top