PL EN
ROLA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W AKTYWACJI STRATEGII UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH CZĘŚĆ II. STYLE POZNAWCZE/STYLE UCZENIA SIĘ: PRZEGLĄD BADAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 26-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):90-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku nie ma wątpliwości co do faktu, że nie istnieje jedna, uniwersalna metoda nauczania/uczenia się języków obcych czy zestaw technik, jakie mogłyby zagwarantować każdemu uczącemu się pewność sukcesu w tym złożonym przedsięwzięciu. Każdy uczeń jest inny i dlatego realizacja nawet najlepiej skonstruowanego programu nauczania wymaga uwzględnienia całego spektrum czynników, jakie kryją się pod pojęciem różnic indywidualnych. Oprócz czynnika wieku, który determinuje etapy rozwoju kognitywnego, językowego, społecznego i emocjonalnego człowieka, istotnymi zmiennymi indywidualnymi wydają się także style poznawcze i cechy osobowości uczącego się oraz preferowane przez niego strategie uczenia się i użycia języka. W serii trzech artykułów Autorka dokonuje przeglądu badań związków, jakie mogą zachodzić pomiędzy zmiennymi kognitywnymi i afektywnymi a wyborem przez uczącego się strategii uczenia się oraz przedstawia ich implikacje dla nauczania/uczenia się języków obcych z włączeniem realizacji idei treningu strategii.
 
REFERENCJE (54)
1.
Abraham, R. (1985), Field independence-dependence and the teaching of grammar. TESOL Quarterly, 20, pp. 689-702.
 
2.
Abraham, R., Vann, R. (1987) Strategies of two language learners: a case study. W: Wenden A. and J. Rubin (red.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 85-102.
 
3.
Ausubel, D. (1968), Educational Psychology: A Cogni-tive View. Holt, Rinehart, and Winston, New York.
 
4.
Bialystok, E. (19900, Communication Strategies: A Psychological Analysis of SecondLanguage Use. Basil Blackwell, Oxford.
 
5.
Brown, H.D. (1991), Breaking the Language Barrier. ME: Intercultural Press, Yarmouth.
 
6.
Brown, H.D. (2000), Principles of Language Learning and Teaching. 4th ed. Pearson Education. Longman, White Plains, NY.
 
7.
Bruner, J., Goodnow, J., Austin, G. (1957), A Study of Thinking. Wiley and Sons, New York.
 
8.
Chamot, A. U., Barnhardt, S., El-Dinary, P.B., Robbins, J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 
9.
Chapelle, C., Abraham, R. (1990), Cloze method: What difference does it make? Language Testing 7, pp. 121-146.
 
10.
Chapelle, C., Roberts, Ch. (1986) Ambiguity tolerance and field independence as predictors of proficiency in English as a second language. Language Learning 36, pp. 27-45.
 
11.
Child, D. (1986), Psychology and the Teacher. Cassell Educational, Villiers House.
 
12.
Christison, M.A. (2003), Learning styles and strategies. W: Nunan, D. (red.) Practical English Language Teaching. McGraw Hill, New York, pp. 267-285.
 
13.
Cohen, A.D. (1998), Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 
14.
Cohen, A.D. and E. Aphek (1981), Easifying second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 3(2), pp. 221-236.
 
15.
Dąbrowska M. (2007), Strategies of Foreign Language Learning and Use: the Educational Value of Strategy Training in Teaching English to Adult Learners. An unpublished Ph.D. Dissertation written under the supervision of Professor Hanna Komorowska. Warsaw University: The Institute of English Studies.
 
16.
Dickinson, L. (1987), Self-instruction in Language Learning. Cambridge University Press, Cam-bridge.
 
17.
Dornyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
 
18.
Droździał-Szelest K. (1997), Language Learning Stra-tegies in the Process of Acquiring a Foreign Language. MOTIVEX, Poznań.
 
19.
Ehrman, M. (1996), Understanding Second Language Learning Difficulties. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 
20.
Ehrman, M., Leaver, B.L. (2003) Cognitive styles in the service of language learning. System 31, pp. 393-415.
 
21.
Ehrman, M., Leaver, B.L, Oxford, R.L. (2003) A brief overview of individual differences in second language learning. System, 31, pp. 313-330.
 
22.
Ehrman, M., Oxford, R. L. (1995) Cognition plus: Correlates of adult language proficiency. Modern Language Journal 79, pp. 67-89.
 
23.
Ellis, G., Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English. A course in learner training. Cambridge University Press, Cambridge.
 
24.
Ellis, R. (1985), Understanding Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford / New York.
 
25.
Ellis, R. (1992), Second Language Acquisition and Language Pedagogy. Multilingual Matters, Clevedon.
 
26.
Ellis, R. (1994), The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 
27.
Fontana, D. (1981), Psychology for Teachers. (2nd ed.). The British Psychological Society, Leicester.
 
28.
Hansen, L. (1984), Field dependence-independence and language testing: evidence from six Pacific island cultures. TESOL Quarterly 18, pp. 311-324.
 
29.
Hansen, J., Stansfield, C. (1981) The relationship of field dependent-independent cognitive styles to foreign language achievement. Language Learning, 31, pp. 349-367.
 
30.
Hatch, E. (1974), Second language learning – universals? Working Papers on Bilingualism 3, pp. 1-17.
 
31.
Jamieson, J. (1992), The cognitive styles of reflection / impulsivity and field independence and ESL success. Modern Language Journal 76, pp. 491-501.
 
32.
Komorowska, H. (1978), Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
33.
Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 
34.
Larsen-Freeman, D., Long, M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research. Longman, New York.
 
35.
Leaver, B.L. (1998), Teaching the Whole Class. 5th ed. Kendall / Hunt, Dubuque, IA.
 
36.
Littlemore, J. (2001), An empirical study of the relationship between cognitive style and the use of communication strategy. Applied Linguistics 22(2), pp. 241-263.
 
37.
Naiman, N., Frohlich, M., Stern, H.H., Todesco, A. (1996), The Good Language Learner. Modern Languages in Practice: 4. Multilingual Matters. The Ontario Institute for Studies in Education 1978.
 
38.
O’Malley, J.M., Chamot, A.U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge.
 
39.
Oxford, R.L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle, Boston.
 
40.
Oxford, R.L., Ehrman, M. (1995), Adults’ Language Learning Strategies in an Intensive Foreign-Language Programme in the United States. System 23(3), pp. 359-386.
 
41.
Peters, A. (1977), Language learning strategies: does the whole equal the sum of the parts? Language, 53, pp. 560-573.
 
42.
Poulisse, N. (1990), The Use of Compensatory Strategies by Dutch Learners of English. Mouton de Gruijter, Berlin.
 
43.
Prokop, M. (1989), Learning strategies for second language users. The Edwin Mellen Press, Lewinson, N.Y.
 
44.
Reiss, M. (1983), Helping the unsuccessful language learner. The Canadian Modern Language Review 39, pp. 257-266.
 
45.
Schmeck, R. (1988), Learning Strategies and Learning Styles. Plenum, New York.
 
46.
Schmeck, R. (1988a), Individual differences and learning styles. In Weinstein C., E. Goetz, and P. Alexander (eds.). Learning and Study Strategies. Academic Press, New York, pp. 171-191.
 
47.
Seliger, H. (1977), Does practice make perfect? A study of the interaction patterns and L2 competence. Language Learning, 27, pp. 263-278.
 
48.
Skehan, P. (1989), Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold, London.
 
49.
Skehan, P. (1991), Individual differences in second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 13, pp. 275-298.
 
50.
Stansfield, C., Hansen, J. (1983), Field dependence-independence as a variable in second language cloze test performance. TESOL Quarterly 17(1), pp. 29-38.
 
51.
Sternberg, R. (1995), Styles in thinking and learning. Language Testing, 12(3), pp. 265-300.
 
52.
Sunderland, J. (1994), Exploring Gender: Questions and Implications for English Language Education. (ed.). Prentice Hall, Lancaster University.
 
53.
Tudor, I. (1997), Learner-centredness as Language Education. Cambridge University Press, Cambridge.
 
54.
Wenden, A.L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall, Cambridge.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top