PL EN
WPŁYW OCENY NA DYPLOMIE NA MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Melaniuk   

Ewelina Melaniuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail e.melaniuk@pswbp.pl, tel (83) 344-99-44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):43-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie studentom rozwoju i bezpieczeństwa w zakresie edukacji na poziomie studiów wyższych wpisuje się w statutową działalność uczelni. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje w trakcie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe konfrontowane są z zapotrzebowaniem rynku pracy poprzez realizację obowiązkowej praktyki zawodowej. Celem artykułu była analiza wpływu oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Efektem analizy są procesy decyzyjne w zakresie podnoszenia poziomu jakości kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, a tym samym wzmocnienie potencjału absolwenta na rynku pracy
 
REFERENCJE (7)
1.
Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, II – 2011 / 18, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s. 19-39.
 
2.
Plan studiów i program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
 
3.
Program studenckiej praktyki zawodowej obowiązujący na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
4.
Regulamin praktyk Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, załącznik do Zarządzenia Rektora nr 06/2011 z dnia 01 marca 2011 r.
 
5.
Saganowska M. (2011), Edukacja w nadziei na bezpieczeństwo czyli aktywne kształtowanie kompetencji z zakresu kultury bezpieczeństwa, General and Professional Education 3, s. 34-39.
 
6.
Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
7.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012, Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), s. 181-192.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top