PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
OSOBOWOŚCIOWE, KULTUROWE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZAWODU NAUCZYCIEL. KOMUNIKAT Z BADAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sergiusz Nikitin   

Sergiusz Nikitin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, tel. (25) 643-18-30, e-mail: serginik@o2.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):50-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje zagadnienie osobowościowych, kulturowych i środowiskowych uwarunkowań zawodu nauczyciel w świetle badań przeprowadzonych wśród sześćdziesięciu nauczycieli szkół podstawowych. Podjęta tematyka mieści w sobie szereg problemów, które zasadniczo od momentu wyłonienia się profesji nauczycielskiej, wciąż rzucają nowe światło na ten jakże ważny, zarówno w przeszłości jak i współcześnie, zawód. Obecnie, zakłada się, że nauczyciel powinien być przede wszystkim źródłem wiedzy oraz nośnikiem określonych norm i wartości. Na kreowanie takiego modelu, niewątpliwie ma wpływ szereg określonych zespołów cech i czynników. Zasadniczym celem podjętych badań była zatem próba ustalenia i określenia korelatów osobowościowych, kulturowych i środowiskowych, które w opinii nauczycieli, warunkują efektywność i sukcesy odnoszone w obszarze pracy pedagogicznej.
 
REFERENCJE (4)
1.
Okoń W. (2004), Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
2.
Rudniański J., Konarzewski K. (1993), Sztuka nauczania, Warszawa.
 
3.
Sillamy N. (1994), Słownik psychologii, Książnica, Katowice.
 
4.
Wiatrowski W. (2007), Nowy etap w pedeutologii polskiej, „Kwartalnik Pedagogiczny ”, nr 3.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top