PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
Marzena Ruszkowska (2013) DIAGNOZA RODZIN ZASTĘPCZYCH W OBLICZU DYLEMATÓW WSPÓŁCZESNOŚCI, WARSZAWA, CZRZ, PUBLIKACJA W RAMACH PROJEKTU: ,,KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI” W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 ,,WSPIERANIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Jeznach   

Anna Jeznach, 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 34/3, tel. 507042403 e-mail: ajeznach@mazovia.edu.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):54-56
 
 
REFERENCJE (8)
1.
Cekiera Cz. (1993), Ryzyko uzależnień, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
2.
Kozak S. (2010), Patologia euro sieroctwa w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa.
 
3.
Łuczyński, A. (2008), Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcyjnych, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
4.
Matyjas B. (2008), Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa.
 
5.
Ruszkowska M. (2013), Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, CZRZ, Warszawa.
 
6.
Winogrodzka L. (2007), Rodziny zastępcze i ich dzieci, Wyd. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
7.
Winiarski M. (2000), Rodzina, szkoła, środowisko, lokalne, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
8.
Żukiewicz A. (2011), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie społeczno–pedagogicznej. W: A. Żukiewicz (red), Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Wyd. Edukacyjne ,,Akapit”. Toruń, s. 60.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top