PL EN
THE IMPACT OF THE DIPLOMA GRADE ON THE POSSIBILITY OF EMPLOYMENT FOR THE GRADUATES OF THE FACULTY OF NATIONAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Ewelina Melaniuk   

Ewelina Melaniuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail e.melaniuk@pswbp.pl, tel (83) 344-99-44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):43-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ensuring development and safety for the students in the scope of education at the third grade level is incorporated within the statutory activity of the school. The acquired knowledge, skills and competencies obtained during studies at the faculty of National Security are confronted with the labour market demand through realization of obligatory professional internship. The purpose of the article was to analyze the impact of the diploma grade on the possibility of employment for the graduate of the faculty of National Security of the State Higher School of Education in Biała Podlaska, and through this, strengthening the potential of the graduate on the labour market.
 
REFERENCES (7)
1.
Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, II – 2011 / 18, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s. 19-39.
 
2.
Plan studiów i program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
 
3.
Program studenckiej praktyki zawodowej obowiązujący na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
4.
Regulamin praktyk Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, załącznik do Zarządzenia Rektora nr 06/2011 z dnia 01 marca 2011 r.
 
5.
Saganowska M. (2011), Edukacja w nadziei na bezpieczeństwo czyli aktywne kształtowanie kompetencji z zakresu kultury bezpieczeństwa, General and Professional Education 3, s. 34-39.
 
6.
Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
7.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012, Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), s. 181-192.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top