PL EN
REVIEW ARTICLE
PREVENTING SOCIAL EXCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND THEIR FAMILIES
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Dorota Kornas-Biela   

Dorota Kornas-Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pedagogiki, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: dorota@biela.pl, tel.: 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):7-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the light of the contemporary biopsychosocial model of disability, social exclusion is not an individual problem of the individual, but the situation significantly altering the functioning of the entire family system. Disability can be a cause of social exclusion for both the persons with disability and their families. Therefore, it is important to look for effective (formal and informal, institutional and non-institutional) ways to support families with disabled persons particularly in those activities that enhance the quality of life of families affected by disability. The purpose of this article is to show the importance of social support and examples of good practice that prevent social exclusion of both the persons with disabilities and their careers.
 
REFERENCES (23)
1.
Barnes C. (2003), What a difference a decade makes: reflections on doing “emancipatory” disability research. Disability and Society, No 18 (1), pp. 13-17.
 
2.
Chudy W. (1988a), Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II. In: D. Kornas–Biela (ed.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, pp. 123–149. RW KUL, Lublin.
 
3.
Chudy W. (1988b), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, In: D. KornasBiela (ed.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, pp. 105-122.
 
4.
Domagała-Zyśk E. (2006a), Młodość – dorosłość – starość w sytuacji niepełnosprawności, In: J. Stala, E. Osewska (eds.), Rodzina – bezcenny dar i zadanie. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, pp. 703-723.
 
5.
Domagała-Zyśk E. (2006b), Osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca jako wezwanie do poszukiwania sensu. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście „teologii niepełnosprawności” Jeana Vaniera, In: J. Śledzianowski, T. Sakowicz (eds.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, pp. 149-162.
 
6.
Kirenko J. (2001), W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, In: Z. Palak (ed.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 61-68.
 
7.
Kornas-Biela D. (1988), Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym, In: D. KornasBiela (ed.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, pp. 61-77.
 
8.
Kornas-Biela D. (1999), Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II, In: Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej. Edytor, Legnica, pp. 23-39.
 
9.
Kornas-Biela D. (2001a), Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II, In: D. Kornas-Biela (ed.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, pp. 357-384.
 
10.
Kornas-Biela D. (2001b)b, Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka: doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów, In: D. Kornas-Biela (ed.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, pp. 459-477.
 
11.
Kornas-Biela D. (2006), Niepełnosprawność w rodzinie – czym jest, co znaczy, trudne początki, In: J. Stala, E. Osewska (eds.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, pp. 638-683.
 
12.
Kornas-Biela D. (2012), Hospicjum perinatalne jako forma afirmacji życia, In: J. Stala (ed.), Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej. Wydawnictwo Polihymnia, Seria „Formacja socjalna”, Tarnów, pp. 201-216.
 
13.
Kowalik S. (1996), Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. BPS, Interart, Warszawa:.
 
14.
Maciarz A. (1984), Wybrane zagadnienia rewalidacji dzieci. WSP, Zielona Góra.
 
15.
Rieser R. (2008), Implementing inclusive education. Commmonwealth Secretariat, London.
 
16.
Spaemann R. (2001), Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
17.
Twardowski A. (1999), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, In: I. Obuchowska (ed.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 47-51.
 
18.
Wojtyła K. (1982), Miłość i odpowiedzialność. T. Styczeń SDS, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (eds.). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
19.
Vanier J. (1985), Wspólnota. Michalineum, Kraków.
 
20.
Vanier J. (1999), Każda osoba jest historią świętą. Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 
21.
Vanier J. (2006), Zranione ciało. W stronę uzdrowienia. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
 
22.
Vanier J. (2011), Wspólnota miejscem radości i przebaczenia. Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 
23.
Vanier J. (2010), Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Wydawnictwo „Święty Wojciech”, Poznań.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top