PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Kornas-Biela   

Dorota Kornas-Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pedagogiki, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: dorota@biela.pl, tel.: 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):7-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W świetle współczesnego biopsychospołecznego modelu niepełnosprawności wykluczenie społeczne nie jest indywidualnym problemem jednostek lecz sytuacją, która w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Niepełnosprawność bywa przyczyną wykluczenia społecznego zarówno w odniesieniu do samych osób niepełnosprawnych, jak i dla ich rodzin. Dlatego ważne jest znalezienie skutecznych (formalnych i nieformalnych a także nie-instytucjonalnych) sposobów wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do działań, które podnoszą jakość życia rodzin dotkniętych niepełnosprawnością. Celem tego artykułu jest wskazanie dużego znaczenia wsparcia społecznego oraz przykładów dobrych praktyk, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu zarówno osób niepełnosprawnych jak i ich dróg kariery.
 
REFERENCJE (23)
1.
Barnes C. (2003), What a difference a decade makes: reflections on doing “emancipatory” disability research. Disability and Society, No 18 (1), pp. 13-17.
 
2.
Chudy W. (1988a), Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II. In: D. Kornas–Biela (ed.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, pp. 123–149. RW KUL, Lublin.
 
3.
Chudy W. (1988b), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, In: D. KornasBiela (ed.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, pp. 105-122.
 
4.
Domagała-Zyśk E. (2006a), Młodość – dorosłość – starość w sytuacji niepełnosprawności, In: J. Stala, E. Osewska (eds.), Rodzina – bezcenny dar i zadanie. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, pp. 703-723.
 
5.
Domagała-Zyśk E. (2006b), Osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca jako wezwanie do poszukiwania sensu. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście „teologii niepełnosprawności” Jeana Vaniera, In: J. Śledzianowski, T. Sakowicz (eds.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, pp. 149-162.
 
6.
Kirenko J. (2001), W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, In: Z. Palak (ed.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 61-68.
 
7.
Kornas-Biela D. (1988), Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym, In: D. KornasBiela (ed.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, pp. 61-77.
 
8.
Kornas-Biela D. (1999), Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II, In: Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej. Edytor, Legnica, pp. 23-39.
 
9.
Kornas-Biela D. (2001a), Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II, In: D. Kornas-Biela (ed.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, pp. 357-384.
 
10.
Kornas-Biela D. (2001b)b, Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka: doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów, In: D. Kornas-Biela (ed.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, pp. 459-477.
 
11.
Kornas-Biela D. (2006), Niepełnosprawność w rodzinie – czym jest, co znaczy, trudne początki, In: J. Stala, E. Osewska (eds.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, pp. 638-683.
 
12.
Kornas-Biela D. (2012), Hospicjum perinatalne jako forma afirmacji życia, In: J. Stala (ed.), Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej. Wydawnictwo Polihymnia, Seria „Formacja socjalna”, Tarnów, pp. 201-216.
 
13.
Kowalik S. (1996), Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. BPS, Interart, Warszawa:.
 
14.
Maciarz A. (1984), Wybrane zagadnienia rewalidacji dzieci. WSP, Zielona Góra.
 
15.
Rieser R. (2008), Implementing inclusive education. Commmonwealth Secretariat, London.
 
16.
Spaemann R. (2001), Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
17.
Twardowski A. (1999), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, In: I. Obuchowska (ed.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 47-51.
 
18.
Wojtyła K. (1982), Miłość i odpowiedzialność. T. Styczeń SDS, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (eds.). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
19.
Vanier J. (1985), Wspólnota. Michalineum, Kraków.
 
20.
Vanier J. (1999), Każda osoba jest historią świętą. Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 
21.
Vanier J. (2006), Zranione ciało. W stronę uzdrowienia. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
 
22.
Vanier J. (2011), Wspólnota miejscem radości i przebaczenia. Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 
23.
Vanier J. (2010), Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Wydawnictwo „Święty Wojciech”, Poznań.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top