PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DAWNYCH POLAKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 
3
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Data publikacji: 22-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Chmiel   

Krystyna Chmiel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: arabiansaneta@hoga.pl, tel. 606 833 506
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):71-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Ulubioną formą aktywności fizycznej szlachty polskiej, szczególnie w okresie od XVI do XVIII w., było polowanie. Oprócz pozyskania zwierzyny, uczestnictwo w polowaniach stanowiło cenioną, nobilitującą społecznie rozrywkę towarzyską, a także zaprawę kondycyjną potrzebną w ewentualnych działaniach wojennych. Udział w polowaniach nasi przodkowie brali od najmłodszych lat, gdyż rozrywkę tę uważano za sprzyjającą formowaniu nie tylko tężyzny fizycznej, lecz i charakterów młodego pokolenia. Towarzyszyły im w tym konie, psy myśliwskie i specjalnie układane ptaki drapieżne. Materiał i metody: Przedstawienie ewolucji form wykorzystania różnych ras koni, psów i ptaków łowczych w miarę, jak zmieniało się podejście do tych dziedzin aktywności fizycznej, które z konieczności życiowej przeobrażały się w dyscypliny sportowe i rekreacyjne. Wyniki: Analiza literatury Wnioski: W użytkowaniu koni wiodącymi kierunkami stały się: rekreacja i sport. Psy pełnią w dzisiejszych czasach głownie funkcję zwierząt towarzyszących człowiekowi. Tak konie, jak i psy, są również wykorzystywane w celach terapeutycznych, jednak dzięki zaangażowaniu entuzjastów kultywujących dawne tradycje, również historyczne formy użytkowania zwierząt, takie jak na przykład sokolnictwo, udało się ocalić od zapomnienia.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bogacki M. (2003), Sokolnictwo na ziemiach polskich od wczesnego średniowiecza do nowożytności. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Warszawa.
 
2.
Bogacki M. (2006), Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości. Do Broni, 4, s. 34-37.
 
3.
Brabietz A. (2003), Psy myśliwskie w dawnej Polsce. Pies, 4(300), s. 29-31.
 
4.
Dorohostajski K. (1603, reprint 1979), Hippica to iest o koniach xięgi. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 
5.
Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda (1876); T.XI, 83, Warszawa.
 
6.
Gasińska M. (2009), Hipoterapia inaczej. Fizjoterapia Polska, 3, s. 275-276.
 
7.
Gaszyński K (1868), Poezje Konstantego Gaszyńskiego. F.A. Brockhaus, Lipsk.
 
8.
Jak to jest z tym jeździectwem w Polsce? www.pzj.pl/noda 526977 (data dostępu: 03.05.2017).
 
9.
Jasienica P. (1967), Rzeczpospolita obojga narodów. I. Srebrny wiek. PIW, Warszawa.
 
10.
Mąka H. (2015), Sokolnictwo w Polsce – dawne i współczesne. Gniazdosokolnikow.pl/historia/sokolnictwo-w-polsce (data dostępu: 12.05.2015).
 
11.
Polańska H. (2012), Jeździec z kresów. Hodowca i Jeździec, 3(34), s. 136-142.
 
12.
Pruski W. (1973), Hodowla polskich hunterów. Koń Polski, 3(31), s. 24-25.
 
13.
Pruski W. (1982), Dzieje konkursów hipicznych w Polsce. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 
14.
Pruski W. (1983), Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich i jej sukcesy na świecie. PWRiL, Warszawa.
 
15.
Rutczyński K. (1992), Koń w życiu i sztuce polskiej. Dacher Printing Limited, Vancouver, B.C., Canada.
 
16.
Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A. (2016), Psy w sporcie i rekreacji. Przegląd Hodowlany, 3, s. 29-33.
 
17.
Szmurło M. (1982), Naprawdę polskie charty. Pies, 3, s. 7.
 
18.
Szmurło M., Szmurło I. (1993), Chart polski. Wydawnictwo Egross, Warszawa.
 
19.
Warakomska D. (2010), Posłuszeństwo na sportowo. Mój Pies, 4(223), s. 38-39.
 
20.
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871, 15152965 (data dostępu: 03.05.2017).
 
21.
Wodzicki K. (1858), O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa.
 
22.
Wroczyński R. (2003), Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. Wydawnictwo BK, Wrocław.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top