PL EN
REVIEW ARTICLE
DIMENSIONS OF NEIGHBOURHOOD. RUSSIANS IN THE OPINIONS OF THE BIAŁYSTOK STUDENTS
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Wojciech Wądołowski   

Wojciech Wądołowski, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, plac Uniwersytecki 1, 15-403 Białystok, e-mail: wojtekwadolowski@interia.pl, tel.: 85 745 71 04
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the work is to present the opinions of the students of Białystok universities about Russians. The background to the considerations (unexposed in any survey research) are the close political relations with Russia stemming from historical conditionings and the current political events related to economic situation and events in Ukraine. Another premise are very negative opinions held by Poles concerning the modern image of Russia and a complex image of Russians themselves which stem from the all-Poland research conducted in 2015. The author’s own research was conducted in Białystok on a representative group of students from public universities. Białystok is treated here as a specific area – the border area with many co-existing cultures. A significant element is the respondents’ experience resulting from the presence of citizens from behind the Eastern border in Podlasie and Białystok, as well as the coexistence of many minorities. The research covers several types of neighbourhood which appeared in the respondents’ answers. The opinions of the surveyed participants were described in the following dimensions of neighbourhood: physical (cohabitat on a given area), social-cultural, religious and economic.
 
REFERENCES (10)
1.
Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2015 r. (2015), GUS. http://stat.gov.pl/obszary-tem... (data dostępu: 12.12.2015).
 
2.
Jak Polacy postrzegają sąsiadów? Komunikat z badań, CBOS, wrzesień 2015. http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_124_15.PDF (data dostępu: 12.12.2015).
 
3.
Kucharczyk J., Łada A., Wenerski Ł. (2015), Razem czy osobno. Polacy Niemcy i Rosjanie o kryzysie Rosyjsko-Ukraińskim. http://isp.org.pl/uploads/pdf/... (dostęp: 12 grudnia 2015).
 
4.
Nikitorowicz A. (2014), Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe. Nomos, Kraków.
 
5.
Polska – Rosja. Diagnoza społeczna 2015. www.cprdip.pl/assets/media/ Wydawnictwa/Raporty/ POLSKA_ROSJA._Diagnoza_spoleczna_2015.pdf (data dostępu: 12.12.2015).
 
6.
Prokop J. (2007), Polacy o Rosjanach. Dwa rodzaje pamięci, W: Polacy-Rosjanie: Wzajemne relacje. Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, s. 88-94.
 
7.
Sadowski A. (1995), Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców. Trans Humana, Białystok.
 
8.
Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań. CBOS nr 14/2015. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... (data dostępu: 12.12.2015).
 
9.
Sztop-Rutkowska K. (2008), Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 
10.
Włodarska A. (2014), Rosyjska mniejszość narodowa w Estonii jako czynnik dezintegracji społecznej, W: A. Sakson (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 236-253.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top