PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE EDUCATIONAL SYSTEM IN POLAND DURING THE SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):39-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is the educational system in Poland, its changes and mode of financing. Its aim is to present the actual educational system of preschool, early years school and primary school education forms as well as gymnasium and lyceums. The trends related to the number of education institutions, number of teachers and pupils as well as the level of teachers’ qualifications are presented. The other aim of the paper is to describe the level and mode of schools financing. The research materials were retrieved from official statistics, educational administration data, other research literature and legal documents. The research results indicate a relative stability of the educational system in Poland since the last reform in 1999 and continuous introduction of minor corrections improving its functioning. The research results points to a decreasing number of schools and population of pupils and an increasing level of quality of education. Some achievements in education are however questioned. Despite negative trends in the number of schools and pupils, an increase in educational expenditures has been noted.
 
REFERENCES (10)
1.
Dziewulak D. (2013), Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa.
 
3.
Herbst M. (red.) (2012), Zarządzanie oświatą. Biblioteczka oświaty samorządowej, Wydawnictwo ICM, Warszawa.
 
4.
http://edukacja.warszawa.pl/ks... (data dostępu: 5 maja 2015 r.).
 
5.
Konarzewski K. (2004), Reforma oświaty RP. Wyd. ISP, Warszawa.
 
6.
Majchrowicz-Jopek E. (2012), Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. SGH, Warszawa.
 
7.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015, http://men.gov.pl/ministerstwo...- rok-szkolny-zawodowcow.html (data dostępu: 5 maja 2015 r.).
 
8.
Pery A., Mirela-Nawrot C. (2014), Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacja przedszkolną. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
10.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty (Dz.U.1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top