PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU EDUKACJI W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: adamowicz.mieczyslaw@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):39-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy jest system edukacji w Polsce, jego zmiany i sposoby finansowania. Celem jest przedstawienie obowiązującego systemu szkolnictwa przedszkolnego, wczesnoszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Wykazano trendy w liczbie placówek edukacyjnych, liczbie i poziomie kwalifikacji nauczycieli oraz liczbie uczniów. Drugim głównym celem jest przedstawienie stanu i sposobu finansowania szkół. Materiał badawczy zaczerpnięto ze statystyki GUS, danych resortu, literatury problemu oraz dokumentów prawnych. Badania wykazały względną stabilizację systemu oświatowego w Polsce od ostatniej większej reformy w 1999 roku i ciągłe wprowadzanie korekt usprawniających jego funkcjonowanie. Zauważono stopniowe ograniczanie liczby placówek szkolnych, znaczny spadek liczby uczniów i poprawę kwalifikacji nauczycieli co pozwoliło podnosić poziom jakościowy oświaty mimo niejednoznacznych ocen niektórych zmian w systemie oświatowym. Mimo spadkowych tendencji w liczbie szkół i liczbie uczniów ciągle wzrastały nakłady finansowane na funkcjonowanie szkolnictwa.
 
REFERENCJE (10)
1.
Dziewulak D. (2013), Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa.
 
3.
Herbst M. (red.) (2012), Zarządzanie oświatą. Biblioteczka oświaty samorządowej, Wydawnictwo ICM, Warszawa.
 
4.
http://edukacja.warszawa.pl/ks... (data dostępu: 5 maja 2015 r.).
 
5.
Konarzewski K. (2004), Reforma oświaty RP. Wyd. ISP, Warszawa.
 
6.
Majchrowicz-Jopek E. (2012), Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. SGH, Warszawa.
 
7.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015, http://men.gov.pl/ministerstwo...- rok-szkolny-zawodowcow.html (data dostępu: 5 maja 2015 r.).
 
8.
Pery A., Mirela-Nawrot C. (2014), Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacja przedszkolną. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
10.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty (Dz.U.1991 Nr 95 poz. 425 ze zm.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top