PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zastosowania nowoczesnej biotechnologii z perspektywy ciała jako projektu
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Staniec-Januszek   

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych, Instytut socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Data publikacji: 23-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):129–141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie miejsca ciała w kulturze i społeczeństwie jako projektu z perspektywy nowoczesnej biotechnologii. Rozważania te wpisują się w zakres socjologii ciała, socjologii kultury oraz antropologię kulturową. W dzisiejszych czasach społeczne rozumienie ciała przekroczyło dotychczasowe granice. Idąc tropem rozumowania m.in.: Chrisa Shillinga, Honoraty Jakubowskiej, Kate Nettleton, czy Francisa Fukuyamy można odnaleźć zupełnie nowe funkcje oraz granice cielesne. Ciało nie jest jedynie danym na zawsze bytem biologicznym, jest również bytem społecznym i kulturowym. Ten ucieleśniony projekt popycha jednostkę do jego ciągłego tworzenia oraz wprowadzania zmian i modyfikacji w ciele. Biotechnologia ze swoimi możliwościami doskonale zsynchronizowała się z ciałem-projektem. Obok ciała-projektu przedstawione zostały rozważania dotyczące ujmowania ciała jako kapitału oraz problematyka komodyfikacji ciała wraz z jego fragmentaryzacją. Na kanwie tych rozważań przedstawione zostały formy oraz zachowania modyfikujące ciało, przy szczególnym uwzględnieniu biotechnologii.
 
REFERENCJE (28)
1.
ASAPS, (2017). Coesmetic Surgery National Data Bank Statistics, pobrane z: https://surgery.org/sites/defa....
 
2.
Bakke, M. (2000). Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 
3.
Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
4.
Bieńko, M. (2009). Niedyskretny urok ciała i seksu w formacie medialnym. W: M. Kaczorek, K. Stachura (red.), Przemiany seksualności (s. 41–53). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
5.
Bourdieu, P., Wacquant, L. J. D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 
6.
Buczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
 
7.
Bykowska, B. (2008). Odchudzanie jako styl życia współczesnych kobiet. W: M. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne (s. 95–107). Tychy – Opole: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
CBOS (2017), Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?. Komunikat z badań, nr 104, Warszawa: Centrum Badań Opinii Społecznej.
 
9.
Etcoff, N. (2000). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Wydawnictwo Cis i Wydawnictwo WAB.
 
10.
Fukuyama, F. (2008) Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
11.
Gałuszka, M. (2015). Komercjalizacja ciała ludzkiego w społeczeństwie ryzyka biomedycznego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 55, s. 37-56. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/020....
 
12.
Giddens, A. (2010). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Jakubowska, H., (2009). Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
14.
Kłoda-Staniecko, B. (2015). Electro body. Bioniczne ciało, bioniczny umysł. Człowiek+. W: P. Zawojski (red.), Bio-Techno-Logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (s. 228-249). Szczecin: Wydawnictwo 13 muz/Instytut Kultury Miasta Szczecin.
 
15.
Libera, Z. (1999). Dziedzictwo Frankensteina. W: D. Czaja, (red.), Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje (s. 13–32). Warszawa: Wydawnictwo CONTAGO.
 
16.
Majka-Rostek, D. (2010). Ekstremalne modyfikacje ciała. W: E. Banaszak, P. Czajkowski (red.), Corpus delicti rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała (s. 105-121). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
17.
Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
18.
Nettleton, S. (2007). The Sociology of the Body. W: W. C. Cockerham, (red.), The Blackwell Companion to Medical Sociology (s.43-63). United Kingdom: John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/978047....
 
19.
Ostrowska, B. A. (2010). Obraz ciała w sporcie. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała (s. 108-122). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
20.
Pawluś, K. (2007). Ciało jako przedmiot socjologicznej analizy i wytwór dyskursów. Tekstualia, nr 1, s.73-86.
 
21.
Poltransplant, Statystyki pobrane z: http://www.poltransplant.org.p....
 
22.
Shilling, Ch. (2010). Socjologia ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Sikora, T. (2010). Komodyfikacja cielesności w erze późnonowoczesnej. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała (s. 239–260). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
24.
Szczepański, M. S., Pawlica, B., Śliz, A. (2010). Potyczki psyche i soma. Elementy socjologii ciała i aktywności fizycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
25.
Sztuka, J. F., Sztuka, K. (2008). Rola reklamy wizualnej w promowaniu i definiowaniu wartości ciała ludzkiego. W: M. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (red.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne (s. 151–159). Tychy - Opole: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
 
26.
Teodorczyk, J. (2003). Kulturowe uwarunkowania zdobienia ciała, jego sposoby i cele. Dyskurs Kulturoznawczy, nr 1. Pobrane z: http://www.dk.uni.wroc.pl/text....
 
27.
Turbiarz, M. (2005). Niektóre uwarunkowania i konsekwencje decyzji o zmianie własnego wyglądu. Nowiny Psychologiczne, nr 4, s. 95-111.
 
28.
Wieczorkiewicz, M. (2007). Dylematy etyczne medycyny estetycznej – medycyna naprawcza, czy urynkowienie ciała?. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr2/vol.10, s. 95-102.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081