PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wybór metod i narzędzi ewaluacji użycia strategii uczenia się w nauce języka drugiego/obcego
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Dąbrowska   

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Data publikacji: 23-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):59–80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszej publikacji jest zgłębienie zagadnienia dotyczącego rodzaju metod oceny używanych przez naukowców i nauczycieli w celu rozpoznania strategii stosowanych przez uczniów w procesie uczenia się i używania drugiego języka/języka obcego, mając na uwadze szereg istotnych technicznych i metodologicznych kwestii poruszonych dotychczas przez innych naukowców. Informacje przedstawione w artykule mogą pomóc naukowcom w planowaniu i skutecznym przeprowadzaniu badań w zakresie strategii stosowanych przez osoby uczące się języków, biorąc pod uwagę szereg istotnych, ukierunkowanych pytań związanych z jakością badania, metodologią oraz wyborem narzędzi i kryteriami oceny. W dziedzinie edukacji językowej może to stanowić punkt wyjścia dla szkolenia ucznia ze strategii zarówno w klasie, jak i poza nią. To z kolei może zachęcić uczniów do poszerzenia własnych preferencji dotyczących uczenia się oraz rozwinięcia i wzbogacenia zakresu stosowanych strategii uczenia się języków, a także ułatwić im przyszłą niezależną naukę języków i kontynuację procesu uczenia się przez całe życie.
 
REFERENCJE (77)
1.
Abraham R. G., Vann R. J. (1996), Using task products to assess second language learning processes. Applied Language Learning 7 (1-2), pp. 61-89.
 
2.
Allwright D., Bailey K. (1991). Focus on the Language Classroom: An Introduction to Classroom Research for Language Teachers. Cambridge University Press, Cambridge.
 
3.
Anderson N. J. (2003), Reading. In: Nunan D. (Ed.), Practical English Language Teaching. McGraw Hill, New York, pp. 67-86.
 
4.
Bailey K. M., Ochsner R. (1983), A methodological review of the diary studies: windmill tilting or social science. In: Bailey K. M., Long M. H., Peck S. (Eds.). Second Language Acquisition Studies. Newbury House, Rowley MA, pp. 188-198.
 
5.
Bialystok E., Frohlich M. (1978), Variables of classroom achievement in second language learning. The Modern Language Journal, 62(4), pp. 327-336. https://doi.org/10.1111/j.1540....
 
6.
Brown, H. D. (2002), Strategies for success. White Plains, NY: Longman Pearson.
 
7.
Brown H. D. (2007), Principles of Language Learning and Teaching. 5th ed. Pearson Education, Longman, White Plains, NY.
 
8.
Chamot A. U. (2004), Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), pp. 14-26,.
 
10.
Chamot A. U. (2009), The CALLA Handbook. Pearson Longman, White Plains, NY.
 
11.
Chamot A. U., Barnhardt S., El-Dinary P.B., Robbins J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 
12.
Chesterfield R., Chesterfield K. B. (1985), Natural order in children’s use of second language learning strategies. Applied Linguistics 6, pp. 45-59. https://doi.org/10.1093/applin....
 
13.
Cohen A. D. (1987), Studying Learner Strategies: How We Get the Information. In: Wenden A. L., Rubin J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 31-40.
 
14.
Cohen A. D. (1994). Verbal Reports on Learning Strategies. TESOL Quarterly 28(4), pp. 678-683.
 
15.
Cohen, A. D. (1998), Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 
16.
Cohen A. D., Aphek E. (1981), Easifying second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 3(2), pp. 221-236. https://doi.org/10.1017/S02722....
 
17.
Cohen A. D., Macaro E. (Eds.) (2007), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice Oxford University Press, Oxford.
 
18.
Cohen A. D., Olshtain E. (1993), The production of speech acts by EFL learners. TESOL Quarterly 27(1), pp. 33-56. https://doi.org/10.2307/358695....
 
19.
Cohen A. D., Oxford R. L., Chi J. C. (2003), Language Strategy Use Inventory. http://www.carla.umn.edu/maxa/..., accessed 20 January 2019.
 
20.
Cohen A. D, Paige R. M., Shively R. L., Emert H. A., Hoff J. G. (2005), Maximizing Study Abroad Through Language and Culture Strategies: Research on Students, Study Abroad Program Professionals, and Language Instructors. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.
 
21.
Cohen A. D., Scott K. (1998), A synthesis of approaches to assessing language learning strategies. In: Cohen A. D. (Ed.), Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York, pp. 26-64.
 
22.
Cohen A. D., Weaver, S. J. (2006), Styles and Strategies-Based Instruction: A Teachers’ Guide. Centre for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN.
 
23.
Dakowska M. (2005), Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
24.
Dornyei Z. (2005), The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
 
25.
Droździał-Szelest K. (1997), Language Learning Strategies in the Process of Acquiring a Foreign Language. MOTIVEX, Poznań.
 
26.
Ellis G., Sinclair, B. (1989), Learning to Learn English: A course in Learner Training. Cambridge University Press, Cambridge.
 
27.
Ellis R. (2008), The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press, Oxford.
 
28.
Ericsson K. A., Simon H. A. (1980), Verbal reports as data. Psychological Review, 87, pp. 215-251. https://doi.org/10.1037/0033-2....
 
29.
Ericsson K. A., Simon H. A. (1984), Protocol Analysis: Verbal Reports as Data. MIT Press, Cambridge, Mass.
 
30.
Ericsson K. A., Simon H. A. (1987), Verbal reports on thinking. In: Faerch C., Kasper G. (Eds.). Introspection in Second Language Research. Multilingual Matters, Clevedon, UK, pp. 24-53.
 
31.
Grenfell M., Harris V. (2002), Modern Languages and Learning Strategies: In theory and practice. Routledge, London and New York. https://doi.org/10.4324/978020....
 
32.
Griffiths C. (Ed.) (2008), Lessons from Good Language Learners. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
33.
Halbach A. (2000), Finding out about students’ learning strategies by looking at their diaries: A case study. System 28/I, pp. 85-96. https://doi.org/10.1016/S0346-....
 
34.
Hayes J. R., Flower L. (1983), Uncovering cognitive processes in writing. In: Mosenthal P., Tamor L., Walmsley S. A. (Eds.). Research in Writing: Principles and Methods. Longman, New York.
 
35.
Hosenfeld C. (1984). Case studies of ninth grade readers. In: Alderson J. C., Urquhart A. H. (Eds.). Reading in a Foreign Language. Longman, London, pp. 231-249.
 
36.
Hsiao T. Y., Oxford R. L. (2002), Comparing Theories of Language Learning Strategies: A Confirmatory Factor Analysis. The Modern Language Journal 86, III, pp. 368-383. https://doi.org/10.1111/1540- 4781.00155.
 
37.
Huckin T., Bloch J. (1993). Strategies for inferring word-meanings in context: a cognitive model. In: Huckin T., Haynes M., Coady J. (Eds.). Second Language Reading and Vocabulary Learning. Norwood NJ, Ablex, pp. 153-178.
 
38.
Kellerman E., Bongaerts T., Poulisse N. (1987). Strategy and system in L2 referential communication. In: Ellis, R. (Ed.), Second Language Acquisition in Context. Prentice Hall, New York / London, pp. 100-111.
 
39.
Leaver B. L., Ehrman M., Shekhtman B. (2005), Achieving Success in Second Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
40.
Macaro E. (2001), Learning Strategies in Foreign and Second Language Classrooms. Continuum, London and New York.
 
41.
Mackey A., Gass S. (2005), Second Language Research: Methodology and Design. NJ: Erlbaum, Mahwah.
 
42.
McDonough S. H. (1995), Strategy and Skill in Learning a Foreign Language. Edward Arnold, London.
 
43.
McDonough S. H. (1999), Learner Strategies. Language Teaching 4(1), pp. 1-14. https://doi.org/10.1017/S02614....
 
44.
Naiman N., Frohlich M., Stern H. H., Todesco A. (1978/1996), The Good Language Learner. Modern Languages in Practice: 4. Multilingual Matters, The Ontario Institute For Studies in Education.
 
45.
Nunan D. (1989), Understanding Language Classrooms. Prentice Hall, Cambridge.
 
46.
Nunan D. (1992), Research Methods in Language Learning. Cambridge University Press, Cambridge.
 
47.
Larsen-Freeman D., Long M. (1991), An Introduction to Second Language Acquisition Research. Longman, New York.
 
48.
O’Malley J. M., Chamot A. U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press: Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
49.
O’Malley J. M, Chamot A.U., Stewner-Manzanaraes G., Kupper L., Russo R. (1985a). Learning strategies used by beginning and intermediate ESL students. Language Learning, 35(1), pp. 21-46. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
50.
O’Malley J. M, Chamot A. U., Stewner-Manzanaraes G., Russo R., Kupper L. (1985b). Learning strategy applications with students of English as a second language. TESOL Quarterly, 19, pp. 557-584. https://doi.org/10.2307/358627....
 
51.
Oxford R. L. (1989), Use of language learning strategies: a synthesis of studies with implications for strategy training. System, 17(2), pp. 235-247. https://doi.org/10.1016/0346-2....
 
52.
Oxford R. L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle Publishers, Boston.
 
53.
Oxford R. L. (2001), Language Learning Styles and Strategies. In: M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, Boston, MA, pp. 359-366.
 
54.
Oxford R. L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. In: J. C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 124-132. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
55.
Oxford R. L. (2011), Teaching and Researching Language Learning Strategies. Longman, Pearson Education, Harlow.
 
56.
Paige R. M., Cohen A. D., Kappler B., Chi J. C., Lassergard J. P. (2012), Maximizing Study Abroad: A Student’s Guide to Strategies for Language and Culture Learning and Use. University of Minesota, Minneapolis.
 
57.
Paige R. M., Cohen A. D., Shively R. L. (2004), Assessing the impact of a strategies-based curriculum on language and culture learning abroad. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 10, pp. 253-276.
 
58.
Politzer R. L., McGroarty M. (1985), An exploratory study of learning behaviors and their relationship to gains in linguistic and communicative competence. TESOL Quarterly 19, pp. 103-123. https://doi.org/10.2307/358677....
 
59.
Poulisse N. (1990), The Use of Compensatory Strategies by Dutch Learners of English. Mouton de Gruijter, Berlin.
 
60.
Prokop M. (1989), Learning strategies for second language users. The Edwin Mellen Press, Lewinson, N.Y.
 
61.
Reid J. (Ed.). (1995), Learning Styles in the ESL/EFL Classroom. Heinle&Heinle, Thomson International, Boston.
 
62.
Rubin J. (1981), Study of cognitive processes in second language learning. Applied Linguistics, 11(2), pp.117-131. https://doi.org/10.1093/applin....
 
63.
Rubin J. (1987), Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history, and typology. In : A. L. Wenden, Rubin J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 15-30.
 
64.
Rubin J. (2003), Diary writing as a process: Simple, useful, powerful. Guidelines 25/2, pp. 10-14.
 
65.
Rubin J., Thompson I. (1994), How to Be a More Successful Language Learner (2nd ed). Heinle&Heinle, Boston.
 
66.
Seliger H. W. (1983), The language learner as a linguist: of metaphors and realities. Applied Linguistics 4(3), pp. 178-191. https://doi.org/10.1093/applin....
 
67.
Skehan P. (1989), Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold, London.
 
68.
Spack R., Sadow C. (1983), Student-teacher working journals in ESL freshman composition. TESOL Quarterly, 17(4), pp. 575-594. https://doi.org/10.2307/358661....
 
69.
Tashakkori A., Teddlie C. (Eds.).(2003), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioural Research. CA: Sage, Thousand Oaks.
 
70.
Wenden A. L. (1985), Learner strategies. TESOL Newsletter 19(5), pp. 1-7.
 
71.
Wenden A. L. (1986), What do second language learners know about their language learning. A second look at retrospective accounts. Applied Linguistics 7(2), pp. 186-201. https://doi.org/10.1093/applin....
 
72.
Wenden A. L. (1987), Conceptual Background and Utility. In: Wenden A. L., Rubin J. (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 3-13.
 
73.
Wenden A. L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall, Cambridge.
 
74.
White P. (1980), Limitations on verbal report of internal events. Psychological Review, 87, pp. 105-112. https://doi.org/10.1037/0033-2....
 
75.
White C., Schramm K., Chamot A. U. (2007), Research methods in strategy research: re-examining the toolbox. In: Cohen A. D., Macaro E. (Eds.), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford.
 
76.
Williams M., Burden R. L. (2004), Psychology for Language Teachers. Cambridge University Press, Cambridge.
 
77.
Willing K. (1987), Learning Styles and Adult Migrant Education. National Curriculum Resource Centre, Adelaide.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081