PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zastosowanie metody wzajemnego czytania w procesie uczenia się z tekstu akademickiego w języku obcym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Anglistyki, Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego
 
 
Data publikacji: 23-10-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kiszczak   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Anglistyki, Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):46-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nauka zorientowana na treść z przedmiotów z różnych obszarów tematycznych w języku obcym wymaga skutecznego zrozumienia tekstu przy pomocy odpowiednich strategii czytania i uczenia się. Niniejsza publikacja przedstawia wgląd w złożoną metodę strategiczną dotyczącą uczenia się z tekstu zwaną wzajemnym czytaniem. Chociaż ta metoda przynosi korzyści uczniom na wszystkich szczeblach edukacji, niniejsza publikacja skupia się na wytycznych, według których należy postępować podczas wprowadzania wzajemnego czytania do procesu uczenia się z tekstu akademickiego w języku obcym. Na początku przedstawiono krótki przegląd definicji i głównych celów omawianej metody. Następnie omówiono teoretyczne podstawy wzajemnego czytania oraz wybrane aspekty związane z jego wykorzystaniem. Na koniec zwrócono szczególną uwagę na stosowanie metody wzajemnego czytania podczas uczenia się z tekstu na poziomie akademickim napisanego w języku obcym.
 
REFERENCJE (43)
1.
Britt, M. A., Rouet, J. F., Durik, A. M. (2018). Literacy beyond text comprehension: A theory of purposeful reading. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131....
 
2.
Carter, C., Fekete, D. (2001). Reciprocal teaching: The application of a reading improvement strategy on urban students in Highland Park, Michigan, 1993-95, Innodata Monographs - 8. Geneva, Switzerland: International Bureau of Education.
 
3.
Chamot, A. U. (2009). The CALLA handbook: Implementing the Cognitive Academic Language Learning Approach. White Plains, NY: Pearson Education Inc.
 
4.
Chodkiewicz, H. (2014). Explaining the concept of ‘reading to learn’: A way forward in exploring the issues of L2/FL reading competence. In H. Chodkiewicz, M. Trepczyńska (eds.), Language skills: Traditions, transitions and ways forward. (pp. 238-255). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 
5.
Ciardiello, A. V. (2000). Student questioning and multidimensional literacy in the 21st century. The Educational Forum, 64(3), 215-222. https://doi.org/10.1080/001317....
 
6.
Cooper, T., Greive, C. (2009). The effectiveness of the methods of reciprocal teaching: As applied within the NSW primary subject human society and its environment: An exploratory study. TEACH Journal of Christian Education, 3(1), 45-52.
 
7.
Dakowska, M. (2014). Why does CLIL work? A Psycholinguistic perspective. In M. Olpińska-Szkiełko, L. Bartelle (eds.), Zweisprachigkeit und Bilingualer Unterricht, (pp. 47-64). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 
8.
Doolittle, P. E., Hicks, D., Triplett, C. F., Nichols, W. D., Young, C. A. (2006). Reciprocal teaching for reading comprehension in higher education: A strategy for fostering the deeper understanding of texts. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(2), 106-118.
 
9.
Fisher, D., Frey, N., Fehrenbacher, T. (2004). Reciprocal teaching: Giving responsibility to students. In D. Fisher, N. Frey (eds.), Improving adolescent literacy: Content strategies at work (pp. 153-168). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 
10.
Gallagher, K. (2004). Deeper Reading: Comprehending Challenging Texts, 4-12. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
 
11.
Gillies, R. M., Khan, A. (2009). Promoting reasoned argumentation, problem-solving and learning during small-group work. Cambridge Journal of Education, 39(1), 7-27. https://doi.org/10.1080/030576....
 
12.
Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
13.
Gruenbaum, E. A. (2012). Common literacy struggles with college students: Using the reciprocal teaching technique. Journal of College Reading and Learning, 42(2), 110-116. https://doi.org/10.1080/107901....
 
14.
Hacker, D. J., Tenent, A. (2002). Implementing reciprocal teaching in the classroom: Overcoming obstacles and making modifications. Journal of Educational Psychology, 94(4), 699-718. http://dx.doi.org/10.1037/0022....
 
15.
Hart, E. R., Speece, D. L. (1998). Reciprocal teaching goes to college: Effects for postsecondary students at risk for academic failure. Journal of Educational Psychology, 90(4), 670-681. http://dx.doi.org/10.1037/0022....
 
16.
Hudson, T. (2007). Teaching second language reading. Oxford: Oxford University Press.
 
17.
King, A. (1990a). Enhancing peer interaction and learning in the classroom through reciprocal questioning. American Educational Research Journal, 27(4), 664-687. https://doi.org/10.3102/000283....
 
18.
King, A. (1990b). Reciprocal peer-questioning: A strategy for teaching students how to learn from lectures. The Clearing House, 64(2), 131-135. https://doi.org/10.1080/000986....
 
19.
King, A. (1994). Guiding knowledge construction in the classroom: Effects of teaching children how to question and how to explain. American Educational Research Journal, 31(2), 338-368. https://doi.org/10.3102/000283....
 
20.
King, A., Rosenshine, B. (1993). Effects of guided cooperative questioning on children’s knowledge construction. The Journal of Experimental Education, 61(2), 127-148. https://doi.org/10.1080/002209....
 
21.
Klingner, J. K., Vaughn, S., Boardman, A. (2015). Teaching reading comprehension to students with learning difficulties. New York, NY: The Guilford Press.
 
22.
Kusiak, M. (2013). Facilitating educated talk in a foreign language classroom. In E. Mańczak-Wohlfeld, M. Jodłowiec (eds.), Exploring the microcosm and macrocosm of language teaching and learning: a festschrift on the occasion of 70th birthday of professor Anna Niżegorodcew (pp. 41-52). Kraków: Jagiellonian University Press.
 
23.
Lysynchuk, L. M., Pressley, M., Vye, N. J. (1990). Reciprocal teaching improves standardized readingcomprehension performance in poor comprehenders. The Elementary School Journal, 90(5), 469-484. https://doi.org/10.1086/461627.
 
24.
Massey, D. D. (2009). Self-regulated comprehension. In S. E. Israel, G. G. Duffy (eds.), Handbook of Research on Reading Comprehension (pp. 389-399). New York, NY: Routledge.
 
25.
McAllum, R. (2014). Reciprocal teaching: Critical reflection on practice. Kairaranga, 15(1), 26-35.
 
26.
McHugh, M. (2016). The effectiveness of reciprocal reading as an intervention for underachieving children. The Student Teacher Perspectives Journal, 3(1), 134-157.
 
27.
Oczkus, L. D. (2003). Reciprocal teaching at work: Strategies for improving reading comprehension. Newark, DE: International Reading Association.
 
28.
Owen, M. (2000). Structure and discourse in a telematic learning environment. Educational Technology & Society, 3(3), 179-189.
 
29.
Palincsar, A. S., Brown, A. L. (1983). Reciprocal teaching of comprehension-monitoring activities. Technical report no. 269. Cambridge, MA: Illinois University, Urbana Center for the Study of Reading, Bolt, Beranek and Newman Inc.
 
30.
Palincsar, A. S., Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension- monitoring activities. Cognition and Instruction, 1(2), 117-175. https://doi.org/10.1207/s15326....
 
31.
Palincsar, A. S., Brown, A. L. (1986). Interactive teaching to promote independent learning from text. The Reading Teacher, 39(8), 771-777.
 
32.
Pilkington, R. (2016). Discourse, dialogue, and technology enhanced learning. New York, NY: Routledge.
 
33.
Rosenshine, B., Meister, C. (1994). Reciprocal teaching: A review of the research. Review of Educational Research, 64(4), 479-530. https://doi.org/10.3102/003465....
 
34.
Sahab, R. M. (2014). The use of reciprocal teaching procedure in teaching narrative texts to improve students’ reading comprehension. Journal of English and Education, 2(2), 81-90.
 
35.
Salehi, M., Vafakhah, S. (2013). A comparative study of reciprocal teaching only (ORO) and explicit teaching of strategies before reciprocal teaching (ET-RT) on reading comprehension of EFL learners. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(2), 148-155.
 
36.
Soonthornmanee, R. (2002). The effect of the reciprocal teaching approach on the reading comprehension of EFL students. RELC Journal, 33(2), 125-141. https://doi.org/10.1177/003368....
 
37.
Soter, A. O., Wilkinson, I. A., Murphy, P. K., Rudge, L., Reninger, K., Edwards, M. (2008). What the discourse tells us: Talk and indicators of high-level comprehension. International Journal of Educational Research, 47(6), 372-391. https://doi.org/10.1016/j.ijer....
 
38.
Spiak, D. S. (1999). Reciprocal reading and main idea identification. Teaching and Change, 6(2), 212-219.
 
39.
Sporer, N., Brunstein, J. C., Kieschke, U. (2009). Improving students’ reading comprehension skills: Effects of strategy instruction and reciprocal teaching. Learning and Instruction, 19(3), 272-286. http://dx.doi.org/10.1016/j.le....
 
40.
Takala, M. (2006). The effects of reciprocal teaching on reading comprehension in mainstream and special (SLI) education. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), 559-576. https://doi.org/10.1080/003138....
 
41.
Tarchi, C., Pinto, G. (2016). Reciprocal teaching: Analyzing interactive dynamics in the co-construction of a text’s meaning. The Journal of Educational Research, 109(5), 518-530. https://doi.org/10.1080/002206....
 
42.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
43.
Yang, Y. (2010). Developing a reciprocal teaching/learning system for college remedial reading instruction. Computers & Education, 55(3), 1193-1201. http://dx.doi.org/10.1016/j.co....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top