Pamięć zbiorowa - jej funkcje i mechanizmy przekazu w kontekście badań Barbary Szackiej i Andrzeja Szpocińskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grażyna Gliwka   

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):13–27
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Czym jest pamięć? Czy tylko prostą rejestracją zdarzeń, które przebiegają przez nasze życie, zapisując się jak na taśmie filmowej? Czy pamięć jest własnością czysto indywidualną, czy możemy też mówić o pamięci zbiorowej? Pamięć o przeszłości jest jednym z nieodłącznych aspektów człowieczeństwa. Stanowi podstawę, dzięki której człowiek znajduje umocowanie w świecie, a nade wszystko w środowisku, w którym przyszło mu żyć. Społeczeństwa trwają dzięki pamięci o przeszłości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Problem stanowi jednak fakt, że zapamiętywana przeszłość nie jest jednorodna. To samo wydarzenie inaczej jest postrzegane przez jego uczestnika, inaczej przez osoby postronne. Jeszcze inaczej opisuje się wydarzenia z perspektywy lat. W niniejszym artykule przedstawiono teoretyczne ujęcia pamięci zbiorowej według Barbary Szackiej i Andrzeja Szpocińskiego. Zaprezentowano stanowiska ww. autorów dotyczące relacji między pamięcią zbiorową a historią, omówiono perspektywy badawcze stosowane w badaniach nad pamięcią zbiorową. Zwrócono uwagę na najważniejsze funkcje pamięci o przeszłości oraz jej nośniki.
 
REFERENCJE (19)
1.
Drewniak, A., Sępoch, A. (2014). Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. Lublin: Wydawca:Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
2.
Kula, M. (2002). Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 
3.
Kula, M. (2004). Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
4.
Kwiatkowski, P.T. (2008). Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa:Wydawnictwo Scholar.
 
5.
Szacka, B. (2006). Czas przeszły, pamięć mit. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
6.
Szpociński, A., Kwiatkowski, P. T. (2006). Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
7.
Szpociński, A. (red.), (2005). Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury.
 
8.
Traba, R. (2006). Historia – przestrzeń dialogu. Warszawa: Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
9.
Nowak, J. (2011). Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: NOMOS.Artykuł w czasopiśmie:.
 
10.
Gubała, J. (2012). Metodologiczna refleksja nad badaniami pamięci zbiorowej. Próba wstępnego ujęcia problemu na przykladzie rozważań Jeffreya Olicka, Wulfa Kansteinera oraz Alona Confino. A C TA U N I V E R S I TAT I S L O D Z I E N S I S FOLIA SOCIOLOGICA 42, s. 63-82.
 
11.
Jones, A. (2008). History 2.0: Interactive Vietnam Wall as a place for reflection, online, „Content News” 2008, nr 5, s. 12–13. za: Magdalena Kołodzińska, Cyberpamięć i inne formy upamiętniania w przestrzeni Internetu jako czynnik kształtowania kultur pamięci miast. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2015, 11/3, s. 15).
 
12.
Szpociński, A. (2014). Nośniki pamięci, miejsca pamięci. Sensus Historiae. Vol. XVII (4), s.23.
 
13.
Badowski, M. (2013). Czy to już czwarta era internetu? Pobrane z: http://networkmagazyn.pl/czy-t..., dostęp: 20.04.2013.
 
14.
Gubała, J. (2012). Zróżnicowanie podejść badawczych w dziedzinie socjologicznych badań pamięci zbiorowej– wyższość metod jakościowych nad ilościowymi?. Pobrane z: www.palimpsest.socjologia.uj.e....
 
15.
Malicki, K. (2001). Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081