PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA KSIĄŻKI JANUSZA MARIAŃSKIEGO, „GODNOŚĆ LUDZKA JAKO WARTOŚĆ SPOŁECZNO-MORALNA: MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ? STUDIUM INTERDYSCYPLINARNE”, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, TORUŃ 2016
Marcin Rola 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Rola   

Marcin Rola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Paderewskiego 20, 20-860 Lublin, e-mail: marcinrola@op.pl, tel. 609 231 044
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):86–88
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081