PL EN
Archiwum
2/2016 vol. 10
 
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
 

SKUTKI NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):7–13
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
 

PODATNOŚĆ WIKTYMIZACYJNA – PRZESŁANKI I FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WIKTYMIZACJI

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):24–30
 
ARTYKUŁ ORYGINALNY
 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE DZIECI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):56–61
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
 

STABILNOŚĆ STOSUNKU SŁUŻBOWEGO W SŁUŻBIE CELNEJ – PRAGMATYKA I PRAKTYKA

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):69–74
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

SPRAWOZDANIE Z II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „ILE DOBREGO JEST W CZŁOWIEKU? SIEROCTWO – EMANACJA DOBRA CZY ZŁA”

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):89–90
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081