PL EN

Autor Marzena Ruszkowska

 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

Sprawozdanie z Seminarium Eksperckiego: POLSKA ZA 25 LAT – DRUGI SKOK MODERNIZACYJNY

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):57-58
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: RODZINA JAKO PODMIOT (?) WSPARCIA

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(3):60-61
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ: PEDAGOG JAKO ANIMATOR W PRZESTRZENI ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):111-112
 
ARTYKUŁ ORYGINALNY
 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE DZIECI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):56-61
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ: ZAGROŻONE CZŁOWIECZEŃSTWO… MIĘDZY BEZRADNOŚCIĄ A DZIAŁANIEM

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):72-74
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top