ARTYKUŁ ORYGINALNY
STOSOWANIE LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RELACJI MIĘDZYPOKOLENIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Weiner   

Maricn Weiner, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.weiner@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):72–79
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Pomimo obostrzeń związanych z sprzedażą produktów leczniczych na przestrzeni 8 lat wzrosła blisko 2-krotnie sprzedaż apteczna leków dostępnych bez recepty (Over -The-Counter drug, OTC). Wpływ na to ma szeroki dostęp do farmaceutyków, zaniechania w zasięgnięciu profesjonalnej porady lekarskiej i zbyt długie kolejki do lekarza pierwszego kontaktu. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności w przyjmowaniu leków przeciwbólowych do- stępnych bez recepty pomiędzy trzema grupami wiekowymi: studentami (pokolenie I), ich rodzi- cami (pokolenie II) i dziadkami (pokolenie III) Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiły 203 osoby (150 kobiet i 53 mężczyzn) w wieku od 19 do 92 lat (śr. wieku: 48 lat, SD: 22,18). W badaniu posłużono się metodą sondażu diagno- stycznego opartego na autorskim kwestionariuszu ankietowym, w których pytano o stan zdrowia oraz preferencje przyjmowanych preparatów. Wyniki: Najczęściej wybieraną substancją czynną przeciwbólowych leków OTC jest ibuprofe- num (116 osób - 65,91%). Na drugim miejscu znajduje się paracetamolum, który wybiera 95 badanych (53,98%). Acidum acetylosalicylicum stosuje 58 osób (32,95%). Mniej popularne są substancje takie jak sól sodowa metamizolu, diclofenak i naproxenum. Deklarację przyjmowania przeciwbólowych leków OTC „na własną rękę” składa 176 na 203 ankietowanych (86,70%), 61 osób (85,92%) w pokoleniu I, 64 osoby (90,14%) w pokoleniu II oraz 51 osób (83,61%) w pokoleniu III.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bogusz, R., Majchrowska, A. (2008). Uwarunkowania stosowania leków dostępnych bez recepty (OTC) w opinii studentów farmacji. W: R. Domżał-Drzewicka, A. Ścibior, H. Kaźmierak (red.), Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia s. 201-204. Lublin: MAKmed.
 
2.
Eisenberg, E., Marinangeli, F., Birkhahm, J., Paladín, A., Varrassi, G. (2005). Time to modify the WHO analgesic leader? Pain Clinical Updates, 13(5), 1-4.
 
3.
Gardeła, A., Socała, D. J. (2003). Marketing leków bez recepty. Marketing w Praktyce, 5, 46-49.
 
4.
Jarosz, M., Respondek, W. (2011). Zażywanie suplementów u osób w wieku starszym. W: M. Jarosz Żywienie osób w wieku starszym. Porady lekarzy i dietetyków s. 99-118. Warszawa: PZWL.
 
5.
Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej 1(81), XIV. Pobrane z: http://www.oil.org.pl/res/img/..., [dostęp 19.11.2017].
 
6.
Kondraszuk, A. (2011). Wpływ reklamy suplementów diety na decyzje zakupowe konsumentów W: Contemporary Public Health Issues, (103-112). Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
7.
Markiewicz, M. (2014). Rynek suplementów potrzebuje uregulowania. Puls Farmacji, 4(84), 1-4.
 
8.
Rajtar-Cynke, G. (red.). (2012). Farmakologia (73-78). Warszawa: PZWL.
 
9.
Szpringer, M., Olędzka, M., Kosecka, J., Galińska, E. M., Chmielewski, J., Wawrzeńczyk, M., Sobczyk, B., Wawrzeńczyk, M. (2015). Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 163-167. https://doi.org/10.5604/208345....
 
10.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.). Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [dostęp 18.04.2018].
 
11.
Woroń, J., Filipczak-Bryniarska, I., Wordliczek, J. (2001). Leki złożone w farmakologii bólu. Paracetamol i tramadol. Geriatria, 1, 30-33.
 
12.
Wykowski, J. (2016). Żeby medycyna nam nie zaszkodziła, czyli o nadużywaniu leków i nie tylko. Pobrane z: http://www.rynekzdrowia.pl/Usl..., [dostęp 19.11.2017].
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081